Η βράβευση έγινε την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 στην Αθήνα. Οι αγρότες και οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν, συμμετείχαν στα μέτρα του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Βραβεύτηκαν δικαιούχοι στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες:

• καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου

• νεανική επιχειρηματικότητα

• βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο

 

Ο αγρότης από τις Ελευθερές έλαβε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία νεανική επιχειρηματικότητα.

 

Ο κ. Αποστολίδης βραβεύτηκε για την εγκατάσταση του στο μέτρο των νέων αγροτών και για τις επενδύσεις που έκανε μέσω του προγράμματος Αλέξανδρου Μπαλτατζής, για τον εκσυγχρονισμό της γεωργικής του εκμετάλλευση, αλλά και για την πρόταση που θα κάνει σε ένα τρίτο πρόγραμμα για την καθετοποίηση της παραγωγής του. Συναγωνίστηκε με επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που κατέθεσαν πρόταση για βράβευση και ψηφίστηκε από το κοινό που παρακολουθούσε την εκδήλωση να λάβει το δεύτερο πανελλήνιο βραβείο νεανικής επιχειρηματικότητας. 
Η υλοποίηση του προγράμματος του κ. Αποστολίδη έγινε με την υποστήριξη και καθοδήγηση του γραφείου του κ. Γιάννη Μητρούση, στην Καβάλα.