Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, απάντησε στο ερώτημα του ανεξάρτητου βουλευτή Λάρισας, Κώστα Φλώρου, για την ανάγκη αναβάθμισης του σταδίου “Ανθή Καραγιάννη” της Καβάλας, αναφέροντας πως δεν υπάρχει κάποια αίτηση για χρηματοδότηση για το στάδιο από πλευράς του Δήμου Καβάλας.

 

Ο κ. Βρούτσης ανέφερε αναλυτικά τα εξής:

“Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι εφόσον το γήπεδο «Ανθή Καραγιάννη» του Δήμου Καβάλας που αναφέρεται, δεν περιλαμβάνεται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 53 (ΦΕΚ 53/Α΄/18.03.1998) εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), η αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθμισή τους ανήκει στον Δήμο Καβάλας.

 

Στην Υπηρεσία μας δεν έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα χρηματοδότησης μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που να αφορά στην αποκατάσταση και τη συντήρηση των υποδομών των εν λόγω εγκαταστάσεων.

 

Προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) του «ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2021-2025», θα πρέπει ο Δήμος Καβάλας να υποβάλει σχετικό αίτημα που να συνοδεύεται από οριστική μελέτη.”