Απαντήσεις στα όσα αναφέρει η παράταξη του Περικλή Αμπεριάδη από τον Δήμο Νέστου σχετικά με το αρδευτικό έργο στην περιοχή του Ερατεινού (δείτε το σχετικό κείμενο εδώ) δίνει ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος αντικρούοντας τα επιχειρήματα που υποστηρίχθηκαν. Η ανακοίνωση Μαρκόπουλου καταλήγει στο ότι είναι αργά για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο έργο... 

 

Σε σχέση με το από 22/06/2015 Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Παράταξης Νέστου «Δύναμη Πολιτών», το οποίο αναφέρεται στο έργο κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην δυτική πεδιάδα του Νέστου, επισημαίνουμε για την αποκατάσταση της αλήθειας τα εξής:

 

  1. Η άρδευση της έκτασης των 25.000 στρεμμάτων δεν αρδεύεται την συγκεκριμένη στιγμή με χωμάτινο δίκτυο αλλά με «μετατροπή» του στραγγιστικού δικτύου ώστε να γίνεται άντληση νερού με αποτέλεσμα την σπατάλη και την αναποτελεσματικότητα της άρδευσης.
  2. Η μελέτη του έργου δεν χρονολογείται από το 1986. Συγκεκριμένα η δημοπράτησή της έγινε το 2005 και η οριστική υποβολή της το 2006.
  3. Το γεγονός ότι το νέο αρδευτικό εξασφαλίζει ελεύθερη ροή, εκμεταλλευόμενο την δύναμη της βαρύτητας, καθιστά την λειτουργία του ενεργητικά αποδοτική. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη θα εξασφαλιστεί όφελος 660.000€ ανά έτος.
  4. Το έργο πραγματοποιείται σε υπέργεια στάθμη όχι μόνο για λόγους κόστους αλλά και για τεχνικούς λόγους. Λόγω της ελάχιστης υψομετρικής διαφοράς, για την κατασκευή υπόγειου δικτύου και την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίεσης για την μεταφορά νερού και την άρδευση με σταγόνες, θα απαιτούνταν ειδικές εγκαταστάσεις για την καθίζηση των φερτών υλών, αντλητικά  συγκροτήματα μεγάλης ισχύος και ειδικά φίλτρα για την προστασία των αντλητικών και την αποφυγή πλήρωσης των σωληνώσεων. Εκτός του αυξημένου λειτουργικού κόστους, η κατασκευή υπόγειου αγωγού θα είχε και πολλαπλάσιο κόστος κατασκευής. Όλα τα παραπάνω συνεκτιμήθηκαν κατά την σύνταξη της Γεωργικής Μελέτης πριν επιλεγεί η λύση του υπέργειου σε σχέση με το υπόγειο δίκτυο και πριν συνταχθεί η οριστική μελέτη.
  5. Σχετικά με την αναφορά στο γεγονός ότι το αρδευτικό νερό θα υπερθερμαίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το μόνο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε είναι πως εάν υπερθερμανθεί το νερό ολόκληρου του Νέστου τότε θα επιτευχθεί και η υπερθέρμανση του αρδευτικού νερού (νερό υπό ροή)!
  6. Η κατασκευή του έργου γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να υπάρχουν διαβάσεις περίπου ανά 200m στην θέση των δρόμων που έχουν προβλεφθεί από τον αναδασμό, οπότε η αναφορά ότι το έργο θα εμποδίζει τις μετακινήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων απλά δεν ευσταθεί.  Επίσης, εκτός των παραπάνω διαβάσεων, κατασκευάζονται διελεύσεις κάτω από το επίχωμα ώστε να εξυπηρετείται η διέλευση της πανίδας της περιοχής και από αυτές.
  7. Το κανάλι του δικτύου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευάζεται με αρμούς συστολής-διαστολής ανά 4m οι οποίοι σφραγίζονται με ελαστομερές υλικό, οπότε και η αναφορά ότι θα παρουσιάζει διαρροές και θα δημιουργεί εστίες κουνουπιών επίσης δεν ευσταθεί.
  8. Τέλος η αναφορά ότι η ολοκλήρωση του έργου θα διαταράσσει την ανεμπόδιστη θέα της περιοχής για τους τουρίστες δεν είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα ένα τμήμα του δικτύου περίπου 1km είναι έντονα ορατό και επηρεάζει την «θέα» λόγω της έντονης υψομετρικής διαφοράς του δρόμου με τα χωράφια. Παρόλα αυτά οι καλαμιές και τα δέντρα που υπάρχουν εκτείνονται σε μεγαλύτερο ύψος από το δίκτυο παρεμποδίζοντας και τα ίδια την «θέα».

 

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει πως καλό θα ήταν, προ της δημοσίευσης απόψεων και θέσεων, να υπάρχει και να ζητείται ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να μην γράφονται ανακρίβειες για λόγους εντυπωσιασμού και μόνο. Δυστυχώς δεν ζητήθηκε καμία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Καβάλας με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου μία μακρά σειρά ανακριβειών.

     

Σε κάθε περίπτωση οι, εκ των υστέρων, παρόμοιες παρεμβάσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους:

Α. τις αρδευτικές ανάγκες των γεωργών σε συνάρτηση με τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου

Β. τα ποσά (δαπανηθέντα, καταλογισμοί κλπ.) που συνεπάγεται η όποια ενδεχόμενη αλλαγή του έργου και

Γ. το γεγονός ότι στον προβλεπόμενο χρόνο για την υποβολή παρατηρήσεων επί της μελέτης δεν κατατέθηκαν παρατηρήσεις ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την δρομολόγηση κατασκευής του έργου.