Επιτυχημένη κρίνει τη διοργάνωση του φεστιβάλ Cosmopolis η πλειοψηφία των Καβαλιωτών που συμμετείχε στη διαδικτυακή έρευνα που εκπόνησε η Ιωάννα Τσολιαρίδου στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας με θέμα: «Στρατηγική  επικοινωνίας και επικοινωνιακή ικανότητα Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων, Μελέτη περίπτωσης: Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», 

 

Ο στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει τον βαθμό ικανοποίησης αλλά και ενημέρωσης  των κατοίκων της πόλης της Καβάλας σε σχέση με το φεστιβάλ. Επιπλέον εξετάζει τον βαθμό εξοικείωσης των κατοίκων την πόλης της Καβάλας με την νέα τεχνολογία και κατά πόσο είναι επιφυλακτικοί σε διαδικτυακές έρευνες. 

Η έρευνα είχε δημοσιευτεί και στο kavalanews.gr δείτε εδώ και σήμερα δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα Δείτε εδώ όλη την έρευνα. 

Τα αποτελέσματα των ερωτήσεων θα τα βρείτε από τη σελ 84 και μετά.