Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι αρνητική απέναντι στην απευθείας μετάδοση των μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες, ενώ θεωρεί ότι η εφαρμογή του μέτρου έχει ως στόχο να «ελεγχθούν» οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μέσω της αξιολόγησης, αλλά και να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα εταιριών που εμπορεύονται το σχετικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

 

Όπως προκύπτει από τη νέα έρευνα της Prorata που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό δίκτυο Alfavita, το 91% των εκπαιδευτικών σίγουρα διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί με την απευθείας μετάδοση των μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες, ενώ το ίδιο ποσοστό πιστεύει πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παραβίασης των προσωπικών τους δεδομένων.

 

Το 87% εκτιμά επίσης πως σίγουρα υπάρχει ή μάλλον υπάρχει κίνδυνος να παραβιαστούν και τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, ενώ το 81% πιστεύει πως η απευθείας μετάδοση των μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες μπορεί να οδηγήσει σε μια «ανεπίσημη» αξιολόγηση.

 

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο αναρτήθηκε από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2020 στο alfavita.gr, συμπλήρωσαν 2.350 εκπαιδευτικοί δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, με γεωγραφική κάλυψη στο σύνολο της επικράτειας.

 

Ευρήματα της έρευνας

 

Ειδικότερα, στην ερώτηση αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την πρόθεση της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά μέσα για την απευθείας μετάδοση των μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες, το 87% των εκπαιδευτικών απάντησε πως σίγουρα διαφωνεί και το 4% ότι μάλλον διαφωνεί. Μόνο το 9% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι σίγουρα συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με το live streaming στα σχολεία.

 

Από τα ευρήματα της έρευνας είναι εμφανές ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παραβιαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς το 80% πιστεύει πως σίγουρα υπάρχει κίνδυνος να παραβιαστούν και το 11% πως μάλλον θα παραβιαστούν. Σίγουροι ή μάλλον σίγουροι ότι δεν θα παραβιαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα δήλωσε μόνο το 7% των εκπαιδευτικών.

 

Σε ό,τι αφορά τους μαθητές, το 75% των εκπαιδευτικών πιστεύει πως σίγουρα υπάρχει κίνδυνος να παραβιαστούν τα προσωπικά δεδομένα και των μαθητών, ενώ το 12% πως μάλλον υπάρχει. Συνολικά μόνο το 6% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

 

Στο ερώτημα αν υπάρχει κίνδυνος να υποβληθούν οι εκπαιδευτικοί σε ένα είδος «ανεπίσημης» αξιολόγησης μέσω της απευθείας μετάδοσης των μαθημάτων, το 55% των εκπαιδευτικών δήλωσε πως σίγουρα ναι, το 26% μάλλον ναι, το 11% μάλλον όχι και το 4% σίγουρα όχι.

 

Επιπλέον, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εκτιμά ότι πίσω από την πρόθεση της κυβέρνησης να εφαρμοσθεί το live streaming στα σχολεία βρίσκεται η προσπάθεια να καθιερωθεί ένα είδος «ανεπίσημης» αξιολόγησης αλλά και να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα εταιριών που εμπορεύονται το σχετικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

 

Ειδικότερα, το 62% των συμμετεχόντων πιστεύει μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση με την υλοποίηση του μέτρου στοχεύει στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων που σχετίζονται με τις εταιρίες που εμπορεύονται τον σχετικό εξοπλισμό και το 58% ότι στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Το 22% των ερωτώμενων εκτιμά πως η απευθείας μετάδοση των μαθημάτων από τις τάξεις στοχεύει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών πρόσβασης των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της πανδημίας και το 7% ότι επιδίωξη του υπουργείου είναι να αναβαθμίσει ψηφιακά την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

''Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της 15ης Μαίου (ΦΕΚ 1859Β/2020) με τίτλο «Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση» μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρονιάς θα επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων μέσα στις σχολικές αίθουσες για την απευθείας αναμετάδοση της παράδοσης των μαθημάτων. Όπως με κάθε θεσμικού τύπου πρωτοβουλία, έτσι και με τη συγκεκριμένη, τα διάφορα αφηγήματα πλαισίωσης των στοχεύσεων τους είναι αυτά που καθορίζουν αποφασιστικά τις αντιλήψεις των πολιτών'' αναφέρει ο υπεύθυνος Πολιτικών Ερευνών της Prorata, Άγγελος Σεριάτος.

 

Όπως εξηγεί ο κ. Σεριάτος, στην προκειμένη περίπτωση τα κεντρικά αφηγήματα που διαιρούν τη κοινή γνώμη είναι κατά βάση δύο:

– Από την μια πλευρά, το κυρίαρχο –κυβερνητικό– αφήγημα που σχετίζεται με την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των δυσκολιών πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της πανδημίας από κοινού με τη αναγκαιότητα ψηφιακής αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

– Από την άλλη πλευρά το αφήγημα περί εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που σχετίζονται με εταιρίες που εμπορεύονται τεχνολογικό εξοπλισμό, πλαισιωμένο ενδεχομένως από μια απόπειρα ελέγχου και άτυπης αξιολόγησης καθηγητών και μαθητών. Το δεύτερο αφήγημα (ή τουλάχιστον όψεις αυτού) υπερασπίζεται κυρίαρχα η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και οι δυνάμεις της Αριστεράς συνολικότερα.

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε το Alfavita σε συνεργασία με την εταιρία μετρήσεων της κοινής γνώμης Prorata, το δεύτερο αφήγημα παρουσιάζει εντυπωσιακή διείσδυση μεταξύ των άμεσα ενδιαφερόμενων: των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, με σχεδόν καθολικό τρόπο είναι αρνητικοί απέναντι στη χρήση νέων μέσων στα σχολεία, αμφισβητώντας το αφήγημα, σύμφωνα με το οποίο η απόφαση στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εκτιμάει ότι στόχος της συγκεκριμένης απόφασης είναι ο έλεγχος των καθηγητών και των μαθητών, η άτυπη αξιολόγηση των καθηγητών, καθώς και η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Τέλος, και σε ευθυγράμμιση με τα παραπάνω, η πλειοψηφία διατηρεί την άποψη ότι υπάρχει κίνδυνος παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

 

Το προφίλ της αποφασισμένης για τομές Υπουργού Παιδείας – που φανερά επιδιώκει να καλλιεργήσει η κα. Κεραμέως – πιθανότατα να εκλαμβάνεται από πολλούς ως ένδειξη αδιαλλαξίας και αυταρχικότητας. Η παραπάνω αίσθηση, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών είναι αρκετά πιθανή το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο καιρός γαρ εγγύς.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ