Με μπαλώματα επί μπαλωμάτων, ξεκίνησε από την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 η συντήρηση του οδικού δικτύου στις Κοινότητες Αμυγδαλεώνα, Ζυγού και Λυδίας.

 

Συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας προέβησαν σε αποκαταστάσεις δρόμων στους οποίους είχαν εντοπιστεί προβλήματα στις Δημοτικές Κοινότητες Αμυγδαλεώνα, Ζυγού και Λυδίας με την τοποθέτηση ψυχρής ασφάλτου.

 

Οι εργασίες θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλες κοινότητες του Δήμου Καβάλας όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα.

 

Ταυτόχρονα βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία η επιλογή αναδόχου για ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις μεγαλύτερων επιφανειών στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων.