ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για την αλλαγή όδευσης του αγωγού ΤΑΡ

 

Σε απάντηση ασαφών, εφησυχαστικών και μη τεκμηριωμένων δηλώσεων σχετικά με εργασίες του Διαδρατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΠ AG) στα Λασπόλουτρα Κρηνίδων,η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών προχωρά σε διευκρινιστικές δηλώσεις που αφορούν κάθε πολίτη που αγωνιά για το μέλλον του τόπου του και προασπίζεται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Η εταιρία ΤΑΡ ισχυρίζεται ψευδώς ότι εργάζεται εκτός της περιοχής των Τεναγών και όμως πραγματοποιεί εργασίες εντός της περιοχής, με την ανοχή τοπικών παραγόντων, αδιαφορώντας παντελώς και υποβαθμίζοντας τις επιπτώσεις αυτών.

 

Επίσης ισχυρίζεται ότι η ποσότητα του νερού που αντλήθηκε κατά τη διάνοιξη του σκάμματος και καθαρισμού του αγωγού δεν επηρέασαν κανένα γειτονικό αγροτεμάχιο. Δεν υπήρξε όμως καμία ενημέρωση σχετικά με το πως προέβη σε αυτό το συμπέρασμα η εταιρία. Βασίστηκε σε κάποια τεκμηριωμένη έρευνα που έχει πραγματοποιήσει;

 

Πόσες χιλιάδες κυβικά υπόγειου νερού έχουν αντληθεί (κατά τους δικούς μας πρόχειρους υπολογισμούς περίπου 50.000 κυβικά) αποστραγγίζοντας την περιοχή, φέρνοντας το νερό στην επιφάνεια, μειώνοντας τα αποθέματα και επηρεάζοντας ανεπανόρθωτα τον μεγαλύτερο τυρφώνα του κόσμου; Η άντληση υδάτων, ακόμη και η εκτροπή αυτών, προκαλεί περιβαλλοντικούς κινδύνους με ανεπανόρθωτες συνέπεις ( βλέπε σχετική βιβλιογραφία καθώς και τις έρευνες του ΓΕΩΤΕΕ Α.Μ.). Τα αποτελέσματα αντίστοιχων ενεργειών έχουν μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις και αποτελούν περιβαλλοντικό έγκλημα.

 

Οι συγκεκριμένες εργασίες, σύμφωνα με ειδικούς, μπορούσαν να γίνουν με την ίδια ασφάλεια για τους εργαζόμενους με  άντληση μόνο 300 κυβικών μέτρων νερού.

 

Η εταιρία ΤΑΡ ισχυρίζεται ότι τόσο αυτή όσο και οι εργολήπτριες εταιρίες διαθέτουν, και τηρούν όταν είναι απαραίτητο, όλες τις άδειες και υποχρεώσεις για τις εργασίες τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Έχει διαπιστωθεί όμως ότι προχωρά τις εργασίες βασιζόμενη σε δικές της αυθαίρετες εκτιμήσεις περί νομιμότητας.

 

Επίσης ισχυρίζεται ότι κύριο μέλημά της, μαζί με την ασφάλεια, αποτελεί «η τήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων στις δραστηριότητές της», ότι έχει δεσμευτεί να σέβεται την τοπική κοινωνία, να προστατεύει το περιβάλλον προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές που επηρεάζονται από το έργο.

 

Το μοναδικό σημείο που υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τους παραπάνω ισχυρισμούς είναι ότι <<επηρεάζονται περιοχές>>. Διότι ως πολίτες της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων δεν αντιμετωπιζόμαστε με σεβασμό. Διαφαίνεται από τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών οτι είναι βέβαιη η καταστροφή του φυσικού περοβάλλοντος καθώς παρατηρούμε την έναρξη της υποβάθμισής του, αν και παραδεχόμαστε ότι μια ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης στο βωμό της φυσικής καταστροφής του τόπου μας και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής μας μάς αφήνει παντελώς αδιάφορους. 

 

Η κοινοπραξία δεν εφαρμόζει τη ΜΠΚΕ αποδειγμένα εδώ και χρόνια, ή συμπεριφορά της και τα δελτία τύπου μοιάζουν απόλυτα με τη στημένη συνάντηση (φιάσκο)στην περιοχή μας με υπαλλήλους της ,να τους παρουσιάζει ως ιδιοκτήτες γης, προκειμένου να επικαλεστεί ψευδώς ότι έκανε διαβούλευση.

 

 Όλα τα παραπάνω αποτελούν λόγους για τη συνέχιση του  δίκαιου αγώνα μας με κύριο στόχο μας την Αλλαγή της Όδευσης του αγωγού ΤΑΡ.

 

Υ.Γ.   Το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό τύπο και σε ιστοσελίδες σχετικές με την ενέργεια ρεπορτάζ τα οποία παρουσιάζουν παλαιά γεγονότα σαν να γίνονται τώρα. Σκοπός είναι η παραπληροφόρηση και ο εξωραϊσμος των ενεργειών της εταιρίας ΤΑΡ.