Το διήμερο 24 και 25 Νοεμβρίου γίνονται νέες επείγουσες εργασίες για το φυσικό αέριο στην Καβάλα.

 

Άρχισαν την Παρασκευή εργασίες εκσκαφής και εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και επίχωσης, επί της οδού 7ης Μεραρχίας 13 και Ζαλόγγου 21.