Στο  Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης    (ΔΙΕΚ) ΤΟΥ Γενικού Νοσοκομείου  Καβάλας  θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 το πρώτο και το τρίτο χειμερινό εξάμηνο της  ειδικότητας "Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας" (ΦΕΚ 2712/Β΄/1-06-22).

 

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό εξάμηνο έχουν:

•        Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ ,καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων

•        Επίσης δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ χειμερινό εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων σπουδών ( ΤΕΕ Β΄ Κύκλου , Τ.Ε.Λ)

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 Σεπτεμβρίου 2022 εως και 15 Σεπτεμβρίου 2022 .

 

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ ( Πρώην Σανατόριο ) απο 1 Σεπτεμβρίου 2022 εως και 15 Σεπτεμβρίου 2022 . (Δευτέρα έως Παρασκευή ) 

 

Ώρες 9:00- 13:00

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2510830454

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ειναι:

1. Σχετική αίτηση ( παραλαμβάνεται από το Δ.Ι.Ε.Κ)

2. Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ( φωτοτυπία)

4. Ειδικό Δελτίο  ταυτότητας ομογενούς

5. Άδεια παραμονής ενιαίου τύπου

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης