Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παγγαίου ανακοίνωσε ο Δήμος. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από 5/8/2021 έως 11/8/2021.

 

Δείτε εδώ την προκήρυξη 

 

 

Δήμος Καβάλας 

 

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα εννέα έξι (99) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καβάλας προχωρά ο Δήμος 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από 6/8/2021 έως 12/8/2021.

 

Δείτε εδώ την προκήρυξη