Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 έχει προγραμματιστεί να γίνει η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών για τις περιοχές ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ν.Καβάλας (Καβάλα και Θάσος) και της αντίστοιχης Διεύθυνσης της Δράμας

 

Στις 29 Ιανουαρίου θα γίνει η ανάρτηση δασικών χαρτών Σερρών και Ροδόπης, στις 5 Φεβρουαρίου για την Ξάνθη και στις 12 Φεβρουαρίου για την περιοχή του Έβρου

 

Η κάθε απόφαση θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και στους όμορους ΟΤΑ των περιοχών ανάρτησης των δασικών χαρτών προκειμένου να υποβάλουν ενστάσεις οι πολίτες που επιθυμούν

 

Από τη στιγμή λοιπόν που θα βγουν στον "αέρα", ανά διεύθυνση δασών, οι πολίτες θα έχουν περί τις 105 ημέρες προκειμένου να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους.

 

Αυτό σημαίνει ότι για τις περιοχές Καβάλας, Θάσου και Δράμας η προθεσμία θα λήξει πιθανότατα προς το τέλος Απριλίου. Αναμένεται ωστόσο να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση με την ακριβή ημερομηνία. 

 

Τα 15 SOS για τους πολίτες

 

1. Πώς γίνεται η εξέταση των αντιρρήσεων από τις επιτροπές (ΕΠΕΑ);

 

Για να διευκολύνει το έργο των Επιτροπών και για να αποφευχθούν λάθη και αδικίες, το υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε οδηγό με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ΕΠΕΑ. Σύμφωνα με τον οδηγό, θα πρέπει να υπάρχει από την Επιτροπή μία ομαδοποίηση των αντιρρήσεων ανά περιοχή και με κοινά κατά το δυνατόν φυσιογεωγραφικά χαρακτηριστικά και χρήσεις, ώστε να εξετάζονται μαζί αντιρρήσεις που είναι όµορες ή ακόμα και οµοειδείς περιπτώσεις. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζεται η φωτοερμηνεία του χάρτη, η γενική µεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφηση και µετά, τυχόν διοικητικές πράξεις προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης για την περιοχή και άλλα στοιχεία που αφορούν την υπό εξέταση έκταση.

 

2. Ποια κτίσματα «σώζονται» και οι εκτάσεις τους αφαιρούνται από τον δασικό χάρτη;

 

Κτίσματα για τα οποία έχουν εκδοθεί νόμιμες οικοδομικές άδειες από την Πολεοδομία ή τη Χωροφυλακή ή την Αστυνομία.

 

3. Τι γίνεται με τα αγροτεμάχια στα οποία εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες, χωρίς όμως να έχουν υλοποιηθεί, αποχαρακτηρίζονται από δασικές εκτάσεις;

 

Αποχαρακτηρίζονται εκτάσεις των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά το 1975 και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί «ακόμη και αν δεν έχουν υλοποιηθεί».

 

4. Αποχαρακτηρίζονται μόνο τα κτίσματα ή και τα αγροτεμάχια που τα περιβάλλουν;

 

Μαζί με τα κτίσματα εξαιρείται από τη δασική νομοθεσία και η αναγκαία επιφάνειά τους, δηλαδή εκείνη που αντιστοιχεί στα εγκεκριμένα μεγέθη δόμησης και κάλυψης της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας.

 

5. Η οικοδομική άδεια πρέπει να αφορά μόνο κατοικία;

 

Αυτό εξαρτάται από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

 

Α) Για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν από το έτος 1975, αφορά εκτός κατοικίας και άλλες χρήσεις, π.χ. αποθήκη, ξενοδοχείο κ.λπ.

 

Β) Για όσες άδειες εκδόθηκαν μετά το 1975, αφορά οικοδομικές άδειες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ και όχι και για άλλες χρήσεις.

 

6. Γίνονται δεκτές οι δημοτικές/κοινοτικές άδειες που αφορούσαν άδειες περίφραξης;

 

Οχι. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου άδειες που έχουν εκδοθεί από τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές για δομικές εργασίες μικρής κλίμακας (περιφράξεις, περιτοιχίσεις, επισκευές ή εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αποθήκες).

 

7. Οι οικοδομικές άδειες για περιτοίχιση από την πολεοδομία γίνονται δεκτές;

 

Οχι. Δεν γίνονται δεκτές και οι οικοδομικές άδειες περιτοίχισης που εκδόθηκαν προ και μετά του έτους 1975 από την πολεοδομία.

 

8. Γίνεται δεκτή οικοδομική άδεια που εκδόθηκε σε χαρακτηρισμένη ως χορτολιβαδική έκταση;

 

Ναι. Σε περίπτωση, όμως, που δεν προκύπτει η ύπαρξη εμπράγματου δικαιώματος του Δημοσίου επ’ αυτής .

 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση έκδοσης πολιτικών αποφάσεων με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα η κυριότητα του Δημοσίου επί χορτολιβαδικών εκτάσεων πρέπει να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από την Πολιτική Δικονομία μέτρα για την αναγκαστική εκτέλεση αυτών.

 

9. Τι γίνεται με τα κτίσματα που κτίστηκαν προ του έτους 1955;

 

Εξαιρείται της δασικής νομοθεσίας μόνο το υφιστάμενο προ του 55’ κτίσμα και όχι όλη η έκταση που το περιβάλλει.

 

10. Τι γίνεται με τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν αρχικά σε περιοχές εντός οικισμού και στη συνέχεια κατέπεσαν τα όρια με δικαστικές αποφάσεις και σήμερα θεωρούνται εκτός σχεδίου και φέρουν δασική βλάστηση;

 

Επειδή ο διοικούμενος δεν ευθύνεται για το λάθος της Διοίκησης, θεωρείται νόμιμη η οικοδομική άδεια και εξαιρείται της δασικής νομοθεσίας η αναγκαία έκταση για την εφαρμογή της οικοδομικής αδείας.

 

11.Τι ισχύει για κληροτεμάχιο με οικοδομική άδεια;

 

Εξαιρείται της δασικής νομοθεσίας η αναγκαία επιφάνεια για την εφαρμογή της αδείας, υπό τον όρο πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων που τίθενται από το νόμο.

 

Επίσης, κληροτεμάχιο χαρακτηρισμένο ως δασικό με Πράξη Χαρακτηρισμού (απόδοση στον δασικό χάρτη ως ΠΔ) και με οικοδομική άδεια εφόσον η άδεια αυτή είναι προ του 1975, τότε η αναγκαία επιφάνεια εξαιρείται από τη δασική νομοθεσία. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις νεότερες μετά το έτος 1975 οικοδομικές άδειες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ και με βάση το ενιαίο της Διοίκησης, εφόσον το κτίσμα έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια, η οποία δεν έχει ανακληθεί και δεν έχει ακυρωθεί, δεν δύναται να κατεδαφιστεί, κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας.

 

12. Τι γίνεται με τις οικοδομικές άδειες επί εκτάσεων των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει αμετάκλητα κριθεί δικαστικά υπέρ του Δημοσίου;

 

Σε αυτήν την περίπτωση τυχόν εξαίρεση της αναγκαίας έκτασης από τη δασική νομοθεσία, κατ’ επίκληση της αδείας, δεν ασκεί επιρροή επί του δημόσιου χαρακτήρα αυτής, καθόσον η κρίση του πολιτικού δικαστηρίου περί του δασικού χαρακτήρα είναι παρεμπίπτουσα.

 

13. Οι άδειες που εξέδωσε η Αστυνομία είναι νόμιμες;

 

Θεωρούνται νόμιμες όσες εκδόθηκαν από τους οικείους Σταθμούς Χωροφυλακής/Αστυνομικά Τμήματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

14. Εχω σπίτι με νόμιμη οικοδομική άδεια, όμως έκτισα και αυθαίρετα τα οποία τακτοποίησα. Αυτή η έκταση θα αποχαρακτηριστεί;

 

Κατασκευές καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής αδείας, εάν βρίσκονται στην αναγκαία έκταση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής αδείας, τότε εξαιρείται από τη δασική νομοθεσία. Αλλως, εάν δηλαδή βρίσκονται εκτός της αναγκαίας επιφάνειας, σε έκταση δασικού χαρακτήρα, δεν μπορούν να τακτοποιηθούν πολεοδομικά.

 

15. Εξαιρούνται τα αυθαίρετα που νομιμοποιήθηκαν με το Νόμο 1337/83 (Νόμος Τρίτση) και άλλους νόμους αυθαιρέτων;

 

Οχι. Οι δασικές εκτάσεις στις οποίες έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα, που εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση μετά το 1975, κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων των Νόμων 720/1977, 1337/1983, 1577/1985, 4014/2011, 4178/2013 και 4495/17, δεν αποχαρακτηρίζονται, διότι όλοι αναφέρουν ότι τα κτίσματα δεν πρέπει να βρίσκονται εντός δασικής έκτασης.

 

 

Ποιες αγροτικές εκτάσεις αποχαρακτηρίζονται

 

►Εκτάσεις που έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα με πράξεις της Διοίκησης, που είναι:

 

►Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των παραχωρηθέντων κληροτεμαχίων, ιδιοκτησιών που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις για τις οποίες αποδόθηκε αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

 

►Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.

 

►Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα.

 

►Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή νομάρχη, με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση-αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

 

►Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.

 

►Αδειες του υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.

 

►Aποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.

 

►Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.

 

►Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό Μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές.

 

►Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό τη βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους.