Σε εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήσεων για την Προκήρυξη 6Κ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. η οποία περιλαμβάνει 1.209 θέσεις τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Από αυτές οι 55 είναι στα νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (13 στην Καβάλα). 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

 

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

 

Οι θέσεις ανά Νοσοκομείο 

 

Καβάλα (13) 

ΠΕ Νοσηλευτικής – 2 θέσεις 

ΤΕ Νοσηλευτικής – 3 θέσεις 

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής – 3 θέσεις 

ΠΕ Φαρμακοποιών – 1 θέση 

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών – 3 θέσεις 

ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών – 1 θέση 

 

Δράμα (6) 

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας – 1 θέση 

ΤΕ Νοσηλευτικής – 3 θέσεις 

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής – 2 θέσεις 

 

Ξάνθη (10) 

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών – 1 θέση 

ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Οργάνων – 1 θέση 

ΤΕ Νοσηλευτικής – 2 θέσεις 

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου – 1 θέση 

ΔΕ Μαγείρων – 1 θέση 

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών – 1 θέση 

ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών – 2 θέσεις 

ΠΕ Φαρμακοποιών – 1 θέση 

 

Κομοτηνή (9) 

ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών – 2 θέσεις 

ΤΕ Νοσηλευτικής – 5 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής – 2 θέσεις 

 

Αλεξανδρούπολη (12)  

ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Μηχανημάτων – 1 θέση 

ΤΕ Νοσηλευτικής – 8 θέσεις 

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής – 3 θέσεις 

 

Διδυμότειχο (5) 

ΤΕ Νοσηλευτικής – 3 θέσεις 

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής – 1 θέση 

ΥΕ Νοσοκόμων – 1 θέση