Ομάδα του ΤΕΙ ΑΜΘ αποτελούμενη από τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Αθανάσιο Μανδήλα και δύο  φοιτητές του ΜΠΣ «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές» (Μαρία Καλογιώργη και Μιχάλη Κανδήλα), συμμετείχαν στην 16η Ευρωπαϊκή Λογιστική Εβδομάδα του δικτύου Ιδρυμάτων ETAP (European Taxation and Accounting in Practice).

Συγκεκριμένα το δίκτυο ETAP είναι ένα διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο που αποτελείται από 15 ιδρύματα δεκατεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι αφιερωμένο στην Λογιστική (και στην Φορολογική). Το ΤΕΙ ΑΜΘ είναι το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από την Ελλάδα που συμμετέχει στις εργασίες του δικτύου αυτού από το 2007.

Σκοποί του δικτύου ETAP είναι η δημιουργία και χρήση μελετών περίπτωσης λογιστικής, η υλοποίηση της ευρωπαϊκής (διεθνούς) διάστασης της λογιστικής σε κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα και η δημιουργία και ανάπτυξη ενός συστήματος δικτύου μεταξύ των εταίρων ιδρυμάτων.

H 16η Ευρωπαϊκή Λογιστική Εβδομάδα (European Accountancy Week), διεξήχθη φέτος στο Birkenfeld, της Γερμανίας, που θεωρείται το μεγαλύτερο οικολογικό campus της Γερμανίας. Συμμετείχαν περίπου 80 φοιτητές και 20 καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια του δικτύου. Η διοργάνωση περιελάμβανε 15 παρουσιάσεις 13 Πανεπιστημίων, 4 σειρές διαλέξεων (από τους συμμετέχοντες καθηγητές), 1 διάλεξη key note speaker, 5 σειρές εργασιών (workshops), 17 ομαδικές παρουσιάσεις φοιτητών και 1 ατομική εξέταση.

Το ΤΕΙ ΑΜΘ απέσπασε φέτος το 2ο βραβείο της πιο επαγγελματικής (professional) παρουσίασης.