Ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών της Υπηρεσίας Ύδρευσης θα διακοπεί η παροχή νερού την Πέμπτη 20-06-2024 από ώρα 08:30 έως 12:30 στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται

 

από τις οδούς:

 

Μικράς Ασίας - Καππαδοκίας – Αμάσειας – Παφλαγονίας – Κυρηνείας – Μικράς Ασίας

 

και στις οδούς:

 

•        Ικονίου

•        Κοτυώρων.

 

Η υδροδότηση θα αποκατασταθεί σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών.