Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου, επί της οδού Καβαλιώτου, από τη συμβολή της με την οδό Γαλλικής Δημοκρατίας έως τη συμβολή της με την οδό Λύδας, οι οποίες θα εφαρμοστούν την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024, μόνο κατά τις ώρες 07:30-13:30, και περιλαμβάνουν απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων, εξαιτίας της στένωσης της οδού. 

 

Η παράκαμψη των οχημάτων θα γίνεται διαμέσου της οδού Γαλλικής Δημοκρατίας.

 

Πηγή: Δήμος Καβάλας