Διαγωνισμό για την δημιουργία τουριστικού και όχι μόνο λογότυπου της Καβάλας διενεργεί ο Δήμος Καβάλας αυτές τις μέρες, σύμφωνα με αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της «Δημωφέλειας».

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το λογότυπο πρέπει να έχει θέμα που θα «αντανακλά την ιστορική, πνευματική, γεωγραφική, φυσική και πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Καβάλας κυρίως όμως να προβάλλει την εικόνα του ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στην ελληνική και στη διεθνή αγορά».

 

Το νέο logo του Δήμου Καβάλας θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις δράσεις/ενέργειες του που αφορούν το τουριστικό προϊόν (προβολής, επικοινωνίας, ενημέρωσης κλπ.) καθώς και σε ποικίλες εφαρμογές (επιστολές, έντυπα, πινακίδες, σημαίες, σφραγίδες, ιστοσελίδα κλπ.).

 

Ο λογότυπος θα αποτελείται από το εικαστικό και το λεκτικό μέρος (slogan), θα φέρει την επωνυμία του Δήμου ή απλά την λέξη Καβάλα και θα μπορεί να απεικονίζεται μαζί και ανεξάρτητα από το slogan.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος νομικά πρόσωπα όπως δημιουργικά, γραφιστικά και διαφημιστικά γραφεία, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ειδικότητα γραφίστα ή εικαστικού.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έως τρία (3) έργα. Τα πνευματικά δικαιώματα του λογοτύπου που θα επιλεγεί, μεταφέρονται αυτόματα, ως πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Καβάλας.

 

Προτάσεις – υποψηφιότητες κατατίθενται έως τις 17 Απριλίου 2016 στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια».

 

Για την ανάδειξη του νικητή, η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει κατά 50% από επιτροπή αξιολόγησης που έχει συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και κατά το υπόλοιπο 50% από ηλεκτρονική ψηφοφορία στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο προτάσεων προτάσσεται εκείνη που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από την επιτροπή αξιολόγησης.

 

Ο συμμετέχων του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί ως λογότυπο του Δήμου Καβάλας , θα λάβει την αμοιβή των 5.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, προ φόρων και κρατήσεων.