γράφει ο

Κώστας Παπακοσμάς

 

Με αφορμή ότι από χθες έχει τεθεί σε διαβούλευση νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου δικαιοσύνης για χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων πολιτικών και ποινικών στην χώρα.. γυρίζω τον χρόνο 110 χρόνια πίσω, τον Απρίλιο του 1914 και συγκεκριμένα την 11η Απριλίου, τότε που με Βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ορίζονται οι δικαστικές υπηρεσίες στην Μακεδονία.

 

Ένα Εφετείο στην Θεσσαλονίκη, Δέκα Πρωτοδικεία ένα από αυτά στην Καβάλα. Δέκα Ειρηνοδικεία πρώτης τάξεως, ένα στην Καβάλα. Σαράντα ειρηνοδικεία δεύτερης τάξεως. 

 

Το πρωτοδικείο Καβάλας, στο οποίο θα τοποθετούνταν 4 πρωτοδίκες, είχε στην δικαιοδοσία του τα ειρηνοδικεία Σαππαιών (η πόλης της Χρυσούπολης σήμερα, τότε Σαρί Σαμπάν) Δαρίσβας (τα ορεινά της Καβάλας, Λεκάνη Κεχρόκαμπος κ.α.), Θάσου και .. Σαμοθράκης. 

 

Επίσης έγιναν 8 ειδικά πταισματοδικεία, ένα στην Καβάλα. Η πλειοψηφία των χωριών έχει Οθωμανικές ονομασίες και βρίσκονται κυρίως στον ορεινό όγκο. Χαρακτηριστικό ότι στο ΦΕΚ ορίζεται ότι η δικαιοδοσία του Ειρηνοδικείου Θάσου είναι σε όλο το νησί αλλά και στις γύρω από αυτήν νησίδες Παναγιάς Κινύρου και Θασοπούλας. 

 

Το διάταγμα, το οποίο υπογράφουν ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κ.Δ. Ρακτιβάν, αναφέρεται στις περιοχές που προσαρτήθηκαν στο Ελληνικό κράτος μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και επικυρώθηκαν από την συνθήκη του Βουκουρεστίου. 

 

Η πέρα και προς ανατολικά περιοχή του Νέστου, η Θράκη, είχε περιέλθει στη δικαιοδοσία της Βουλγαρίας, αν και είχε απελευθερωθεί από τον Ελληνικό στρατό.