Αρνητικά κρίνουν οι επτά στους δέκα επαγγελματίες στην Καβάλα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο σύμφωνα με το δέκατο οικονομικό βαρόμετρο του Επιμελητηρίου Καβάλας.

 

Συγκεκριμένα στην ερώτηση

 

«εκτιμάτε πως όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα, κάτω από το τεκμαρτό φορολογικό εισόδημα, θα αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους»;

 

το 74% απάντησε θετικά, το 18% ήταν αρνητικό και , το 32,7%, ενώ το υπόλοιπο 8% δεν έδωσε κάποια απάντηση.

 

Στην ερώτηση εάν οι Έλληνες επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν οι πέντε στους δέκα που ρωτήθηκαν απάντησαν, «συχνά» και οι τέσσερις στους δέκα ότι η φοροδιαφυγή στους επαγγελματίες είναι «σπάνια».

 

Δείτε αναλυτικά το βαρόμετρο του Επιμελητηρίου:

 

Ολοκληρώθηκε το δέκατο Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας, που αφορά τις επιχειρήσεις - μέλη του και αποτελεί τρίμηνη έρευνα, με ερωτήσεις επικαιρότητας και ερωτήσεις αναφορικά με την πορεία των επιχειρήσεων. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 345 επιχειρήσεων το διάστημα Νοεμβρίου 2023 - Ιανουαρίου 2024 από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Καβάλας.

 

Θεωρείτε πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν;

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 5 στους 10 καβαλιώτες επιχειρηματίες, που συμμετείχαν στην έρευνα, κρίνουν, ότι οι έλληνες επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν συχνά, 4 στους 10, ότι η φοροδιαφυγή είναι σπάνιο φαινόμενο  και μόλις  1 στους 10, ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ποτέ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Το νέος Νόμος προβλέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες να δηλώνουν ως ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 10.920 ευρώ. Εκτιμάτε πως η πρόβλεψη αυτή θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της  φοροδιαφυγή;

 

Στην ως άνω ερώτηση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έκρινε, ότι η νομοθετική πρόβλεψη δεν θα έχει κάποια επιρροή στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το 26% από την άλλη έκρινε, ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να περιοριστεί το φαινόμενο, ενώ το 8% δεν τοποθετήθηκε επί του ζητήματος.

 

 

Εκτιμάτε πως όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα, κάτω από το τεκμαρτό φορολογικό εισόδημα, θα αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους;

 

Στην παραπάνω ερώτηση, το 74% απάντησε  θετικά, το 18% ήταν αρνητικό και , το 32,7%, ενώ το υπόλοιπο 8% δεν έδωσε κάποια απάντηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώμη σας, συντελούν στη φοροδιαφυγή των ελεύθερων επαγγελματιών;

 

Αναφορικά με τους παράγοντες  ενίσχυσης της φοροδιαφυγής οι συμμετέχοντες επεσήμαναν τα κάτωθι:

 

 

Ποσοστό

Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές

68,0%

Περίπλοκος φορολογικός κώδικας

12,0%

Ανεπαρκείς φορολογικοί έλεγχοι

13,0%

Άλλο

7,0%

 

 Συμφωνείτε με την τροπολογία της Κυβέρνησης για τους μετανάστες, για απασχόληση τους σε εποχιακές αγροτικές εργασίες;

 

Αναφορικά με την στάση της κυβέρνησης έναντι στο μεταναστευτικό, οι Καβαλιώτες επιχειρηματίες, δήλωσαν, τα εξής:

 

 

Ποσοστό

Συμφωνώ, υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών

58,0%

Διαφωνώ, νομιμοποιεί μετανάστες που μπήκαν παράνομα στην χώρα

33,0%

Άλλο

3,0%

ΔΓ/ΔΑ

6,0%

 

 

Πώς κρίνετε την κατάσταση της επιχείρησης σας;

 

Στην ερώτηση πώς κρίνουν οι συμμετέχοντες την κατάσταση της επιχείρησής του, το 59,8% την χαρακτήρισε ικανοποιητική, το 25,8% καλή, ενώ το 14,4% κακή.

 

 

Για τους επόμενους έξι μήνες, περιμένετε η κατάσταση στην επιχείρηση σας να είναι:

 

Όσον αφορά τις προβλέψεις των συμμετεχόντων για την κατάσταση της επιχείρησης τους κατά το προσεχές διάστημα, το 56,8% αποκρίθηκε, ότι αναμένει να είναι ίδια, το 14,8% προσδοκεί να βελτιωθεί, ενώ το 28,4% την χαρακτηρίζει χειρότερη.

 

 

Για το τρίμηνο που ακολουθεί σχεδιάζετε να:

 

Αναφορικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που αναμένεται να κάνουν οι Καβαλιώτες επιχειρηματίες, 8 στους 10 αποκρίθηκαν, ότι προτίθενται να διατηρήσουν το προσωπικό που ήδη απασχολούν, 1 στους 10, ότι σχεδιάζει να προσλάβει νέα άτομα και επίσης 1 στους 10, ότι θα προβεί σε απολύσεις.

 

 

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ο τζίρος της επιχείρησης σας:

 

Αναφορικά με τον τζίρο που πραγματοποίησαν οι τοπικές επιχειρήσεις κατά τη περίοδο του Δεκεμβρίου και τον Εορτών, το 51,3% δήλωσε ότι ήταν ο ίδιος, το 18,2%, ότι αυξήθηκε και το 30,5%, ότι μειώθηκε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαχρονική εξέλιξη δείκτη οικονομίας

 

Η οικονομία στον Νομό Καβάλας φαίνεται να έχει ανοδική πορεία, καθώς διανύει τη θερινή περίοδο, δίνοντας ψυχολογικό προβάδισμα στις επιχειρήσεις, αφού ως γνωστόν  ο τουρισμός  ο τουρισμός είναι ισχυρή ενίσχυση για τα ταμεία των επιχειρήσεων.