Επιστολή προς τους Υπουργούς Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ

 

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων ζητούν να δημιουργηθεί ένα απλά παραμετροποιημένο λογισμικό ψηφιακής πλατφόρμας προσφοράς και ζήτησης φοιτητικής κατοικίας, που θα λειτουργεί μόνιμα είτε στο portal του κάθε Πανεπιστημίου, είτε κεντρικά στο Gov.gr,

 

Εκεί οι ιδιοκτήτες κατοικιών διαθέσιμων για εκμίσθωση σε φοιτητές, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι μεσίτες, θα μπορούν να δηλώνουν εγκαίρως τις προσφερόμενες κατοικίες, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και οι γονείς τους, αλλά και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών αυτών.

 

Το κείμενο της επιστολής

 

Μαζί με τα συγχαρητήριά μας για την ανάληψη των καθηκόντων σας και τις ευχές μας για επιτυχία σε αυτά, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο πρόβλημα του οποίου κάθε καλοκαίρι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, γινόμαστε μάρτυρες (και ενίοτε θύματα), των πρωτοετών φοιτητών και των οικογενειών τους, που αναζητούν εναγωνίως κατοικία σε μια άλλη πόλη, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ.

 

Οι υπάρχουσες φοιτητικές εστίες είναι γνωστό ότι δεν επαρκούν, γι’ αυτό και το βάρος της επίλυσης του προβλήματος της στέγασης των φοιτητών το σήκωσε η ιδιωτική πρωτοβουλία. Δυστυχώς τα Πανεπιστήμια της χώρας μας, (πλην του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων) έχουν αδιαφορήσει πλήρως στο να δημιουργήσουν γραφεία στέγασης των πρωτοετών φοιτητών στον ιδιωτικό τομέα, ή έστω μιας ελάχιστης ψηφιακής υποδομής που να επιτρέπει την συνάντηση της προσφοράς και της ζήτησης φοιτητικής στέγης, προς εξυπηρέτηση και των δύο πλευρών. Αυτό συμβαίνει διότι οι διοικούντες τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας ουδέποτε συνειδητοποίησαν ότι, εφόσον δεν υπάρχει επάρκεια φοιτητικών εστιών, η βοήθεια για την εξεύρεση κατοικίας στέγασης τουλάχιστον των πρωτοετών φοιτητών τους σε ιδιωτικές κατοικίες, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση και μέριμνα των ιδρυμάτων τους, όπως σε όλη την Ευρώπη!

 

Για να τερματιστεί το διαχρονικό αυτό καθεστώς ταλαιπωρίας των νέων φοιτητών και των οικογενειών τους, η ΠΟΜΙΔΑ σας προτείνει και πάλι να δημιουργηθεί από τα Υπουργεία σας ένα απλά παραμετροποιημένο λογισμικό ψηφιακής πλατφόρμας προσφοράς και ζήτησης φοιτητικής κατοικίας, που θα λειτουργεί μόνιμα είτε στο portal του κάθε Πανεπιστημίου, είτε κεντρικά στο Gov.gr.

 

Στην πλατφόρμα αυτή οι ιδιοκτήτες κατοικιών διαθέσιμων για εκμίσθωση σε φοιτητές, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι μεσίτες, θα μπορούν να δηλώνουν εγκαίρως τις προσφερόμενες κατοικίες, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και οι γονείς τους, αλλά και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών αυτών.

 

Αυτό θα είναι μια αδάπανη, αλλά σημαντική θεσμική προσφορά στη νεολαία μας, και σε ολόκληρη την κοινωνία!