ΠΟΜΙΔΑ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων ζητούν να δημιουργηθεί ένα απλά παραμετροποιημένο λογισμικό ψηφιακής πλατφόρμας προσφοράς και ζήτησης φοιτητικής κατοικίας.