Το πρωί Παρασκευής (02/06) άρχισαν εργασίες καθαρισμού στο ανοιχτό κολυμβητήριο της Καβάλας. 

 

Σήμερα έγινε απάντληση των υδάτων ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνει αποψίλωση της χαμηλής βλάστησης του περιβάλλοντος χώρου. Οι εργασίες γίνονται με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας.

 

 

Σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας αναφέρει τα εξής:

 

“Ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής 2 Ιουνίου με την απάντληση των υδάτων και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με την αποψίλωση της χαμηλής βλάστησης του περιβάλλοντος χώρου, οι εργασίες καθαρισμού του ανοιχτού κολυμβητηρίου Καβάλας. 

 

Ο ευπρεπισμός των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων δεν θα ήταν εφικτός, χωρίς τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας. 

 

Ο Δήμος Καβάλας επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Διοικητή και το προσωπικό της εν λόγω Υπηρεσίας, διότι, εκτός από το σημαντικό έργο που επιτελούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αφήνουν διαχρονικά το αποτύπωμα τους και στο κοινωνικό σύνολο.

 

Η στενή συνεργασία των τοπικών φορέων με το Δήμο Καβάλας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθερή και ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας.”