Τις 19.000 ευρώ το μήνα αγγίζει το μίσθωμα του κυλικείου στο Νοσοκομείο Καβάλας μετά τον πλειοδοτικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα. 

 

Μέχρι πρότινος το μίσθωμα ήταν στις 14.000 ευρώ 

 

Το κυλικείο αλλάζει χέρια μετά από 20 χρόνια αφού νέα εταιρεία κέρδισε τον διαγωνισμό. 

 

Αναλαμβάνει από την 1η Ιουνίου με διάρκεια μίσθωσης τα 5 χρόνια.