Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής 26 Μαρτίου 2023, για τον «6ο Παπαχρηστίδειο Δρόμο», ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

 

Προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Ελευθερούπολη-Καβάλας την 26-03-2023, λόγω πραγματοποίησης αγώνων δρόμου, στο πλαίσιο της διοργάνωσης “6ος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ”.

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, έχοντας υπόψη:

 

1.-    Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με αριθ. 48 Ν.4313/2014 και άρθρο 109 του Ν.2696/1999

 

2.-    Το υπ’ αριθ. 000279 από 14-03-2023 έγγραφο του Δήμου Παγγαίου.

 

3.-    Την υπ’ αριθ. 4432/23/540541 από 16-03-2023 αναφορά του Α.Τ. Παγγαίου.

 

4.-    Την ανάγκη διασφάλισης ομαλής και ασφαλούς πραγματοποίησης των εν λόγω αγώνων.

 

-Αποβλέποντας στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού κατά την προσέλευσή του για την παρακολούθηση των ανωτέρω αγώνων και τη λήψη έκτακτων μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή αυτών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1ο

         1. Τη διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων, κατά τις ώρες 11.00-14.00 της 26-03-2023, για τη διεξαγωγή τριών (3) αγώνων δρόμου 1.000μ., 5.000μ. και 10.000μ., στο πλαίσιο της διοργάνωσης «6ος Παπαχρηστίδειος Δρόμος», στις παρακάτω οδούς της Ελευθερούπολης - Καβάλας:

 

         (α)    Φρίξου Παπαχρηστίδη, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Πάροδο Φρ. Παπαχρηστίδη έως τη συμβολή της με την οδό Ανδριανουπόλεως, καθώς και στη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου.

 

         (β)    Εθνικής Αντιστάσεως, στη συμβολή της με την οδό Μαυρομιχάλη.

 

         (γ)    Εθνικής Αντιστάσεως, στη συμβολή της με την οδό Παγγαίου.

 

         (δ)    Μητροπολίτη Αμβροσίου (είσοδος πόλης από Καβάλα), στο ύψος του ξενοδοχείου «PRAVI HOTEL».

 

         (ε)    Φρίξου Παπαχρηστίδη (ρεύμα εξόδου από πόλη Ελευθερούπολης προς Καβάλα), στο τμήμα της από το ύψος του ξενοδοχείο «PRAVI HOTEL» μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αθηνών (έμπροσθεν Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευθερούπολης).

 

         (στ)  Φρίξου Παπαχρηστίδη, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Εγνατίας έως τη συμβολή της με την οδό Αθηνών.

 

         (ζ)     Περιμετρική οδός Ελευθερούπολης.

 

         (η)    Εθνικής Αντιστάσεως (ρεύμα εισόδου στην πόλη Ελευθερούπολης από Σέρρες).

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

         -Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

 

-Οι ανωτέρω απαγορεύσεις-ρυθμίσεις δύναται να αρθούν νωρίτερα από την καθορισμένη κατά περίπτωση ώρα, μετά τη διέλευση του τελευταίου αθλητή και την άρση της υπάρχουσας σήμανσης.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

         Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την υλοποίησή της με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την τοποθέτηση της προβλεπόμενης από τον Κ.Ο.Κ. σήμανσης από τον οικείο Δήμο, σε συνεργασία με τους διοργανωτές της εκδήλωσης και το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

-Για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή.

2. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

3.  κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

4. ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

    -Για ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο του κοινού ως προς τις εν λόγω ρυθμίσεις και την τοποθέτηση της αναγκαίας για τη διεξαγωγή των αγώνων σήμανσης.

5. ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ.

(δελτίο Τύπου Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας)