Εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Καβάλα κατά το χρονικό διάστημα 01-15 Ιανουαρίου 2023.

 

Όπως αναφέρεται και στο δελτίο Τύπου του Δήμου Καβάλας:

 

Προγραμματισμός των εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 15.01.2023:

 

Χαλύβδινο δίκτυο:

 

ΠΕΟ Καβάλας Ξάνθης (Από την Άσπρη ‘Άμμο έως τα Κοιμητήρια - Ασφαλτική αποκατάσταση)

 

Περιοχή Περιγιάλι (πλησίον πρώην Στρατολογικού Γραφείου- Κατασκευή βανοστασίου και ρυθμιστικού/μετρητικού σταθμού)

 

Περιοχή Άσπρης Άμμου (Κατασκευή βανοστασίου)

 

Περιοχή Χαλκερού (Κατασκευή βανοστασίου)

 

Δίκτυο πολυαιθυλενίου:

 

Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού και επίχωση στις οδούς Βενιζέλου, Αβέρωφ και Φιλικής εταιρίας (μετά τις 09.01.2023)

 

Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Ζαλόγγου, Εγνατίας, 7ης Μεραρχίας και Κομνηνών.

 

 

(δελτίο Τύπου Δήμου Καβάλας)