Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους κτηνοτρόφους ότι σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 18.11.2022 υπεγράφη η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της στήριξης ύψους 89 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές των αγροεφοδίων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

 

 

Ειδικότερα το πλαίσιο εφαρμογής, διαχείρισης και παρακολούθησης του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» μέσα από τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, προβλέπει ότι δικαιούχοι της ενίσχυσης ορίζονται οι κτηνοτρόφοι των ακολούθων κλάδων:    

 

  • αιγοπροβατοτροφίας
  • βοοτροφίας
  • πτηνοτροφίας
  • χοιροτροφίας.

 

Η ενίσχυση αφορά δύο δράσεις:

  • Δράση 1: εκτατική κτηνοτροφία στους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας 
  • Δράση 2: εντατική κτηνοτροφία σε τομείς όπως η αιγοπροβατοτροφία, η βοοτροφία, η πτηνοτροφία και η χοιροτροφία.

 

 

Οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα (όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση). Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές που θα λάβουν την αυξημένη κατά 15% ενίσχυση.

 

 

 

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τον τομέα, την κλάση των επιλέξιμων ζώων και την έδρα της εκμετάλλευσης.

 

 

 

Ειδικότερα, στο τομέα της εκτατικής γεωργίας (Δράση 1) και για κάθε κλάση αριθμού ζώων η ενίσχυση προσδιορίζεται ως εξής:

 

 

  • στη αιγοπροβατοτροφία το εφάπαξ ποσό στήριξης κυμαίνεται από 100€ έως και 5.480€
  • στην βοοτροφία το εφάπαξ ποσό στήριξης κυμαίνεται από 120€ έως και 7.000€

 

 

 

Για τον τομέα της εντατικής κτηνοτροφίας (Δράση 2) το ύψος της ενίσχυσης στις κατηγορίες:

  • της πτηνοτροφίας κυμαίνονται για  την ωοπαραγωγό από 700€ έως 15.000€

και για  την κρεατοπαραγωγό από 2.000€ έως 15.000€

  • της χοιροτροφίας από 1000€ έως 15.000€.

 

 

Αναλυτικοί πίνακες με τα ενδεικτικά ποσά ανά κλάση και θέση της έδρας της εκμετάλλευσης μπορούν να βρεθούν στο σχετικό ΦΕΚ 3148.Β /18-11-2022.

 

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε: «Η Κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα με κάθε δυνατό τρόπο. Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτη φάση είχαν διατεθεί 50 εκατ. και τώρα επιπλέον 89 εκατ. Ευρώ κατευθύνονται στους κτηνοτρόφους μας για την κάλυψη των αυξήσεων στις τιμές των ζωοτροφών. Να τονιστεί πως πρόθεση του Υπουργείου είναι οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων, που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους. Η προσπάθεια στήριξης του αγροτικού κόσμου συνεχίζεται με κάθε δυνατό τρόπο…»

 

Με εκτίμηση,

 

Γιάννης Πασχαλίδης

Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

 

(δελτίο Τύπου)