Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε την Τρίτη 1/2, στο Επιμελητήριο Καβάλας, μεταξύ του Επιμελητηρίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογιστικής του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΔΙΠΑΕ. 

 

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας, με τη Πανεπιστημιακή κοινότητα, έρχεται η ανάπτυξη της συνεργασίας των φορέων, για να πετύχει:

 

•          Την συνεργασία επί κάθε επιστημονικού, ακαδημαϊκού και επαγγελματικού αντικειμένου που άπτεται των κοινών στόχων, σκοπών και δράσεων του. Ειδικότερα αντικείμενο αυτής της συνεργασίας θα είναι η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, μελετών, ερευνών, σεμιναρίων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

 

•          Το Ερευνητικό Εργαστήριο Λογιστικής θα παρέχει την επιστημονική και ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία προς το Επιμελητήριο, μέσω των ειδικών σε γνωστικά αντικείμενα καθηγητών του.

 

•          Το Επιμελητήριο θα αναθέτει την εκπόνηση μελετών και ειδικά οριζόμενων έργων ή τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων ενημερωτικών προγραμμάτων.

 

•          Την συνεργασία των μελών, κατά προτεραιότητα, όταν πρόκειται για δράσεις που αφορούν την περιοχή (γεωγραφική–επιστημονική– επαγγελματική) όπου δραστηριοποιείται, και αναπτύσσεται κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας, ενώ το ΔΙΠΑΕ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κ. Σταμάτης Αγγελόπουλος, και ο Διευθυντής του  Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογιστικής του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, κ. Αθανάσιος Μανδήλας. Παρόντες στην συνάντηση ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών - Φοροτεχνικών-Ελεύθερων Επαγγελματιών Καβάλας κ. Δημήτριος Καρατσιόρας, με σημαντική συμβολή σε αυτή την κοινή προσπάθεια, καθώς η κα. Μαρία Καραμπουρνιώτη, Οικονομική Επόπτης και ο κ. Λευτέρης Κουκουτίνης, υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης του Επιμελητηρίου.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Μανδήλας παρουσίασε το έργο του Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογιστικής του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθώς και του πολύ πετυχημένου Μεταπτυχιακού προγράμματος που έχουν αναπτύξει.

 

(δελτίο Τύπου Επιμελητήριο Καβάλας)