Τα ραντεβού, με τους Ιατρούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου για τον Δεκέμβριο, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου Καβάλας,  και οι ακόλουθες ημερομηνίες είναι :