Λήγει το μεσημέρι της Τετάρτης η προθεσμία για τις 12 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας» για το διάστημα του καλοκαιριού…

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
2. Την υπ’ αρ. 56/2015 απόφαση του ΔΣ Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας με την οποία αποφασίσθηκε η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για τη λειτουργία Προγράμματος Ημερήσιας Απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας κατά τους θερινούς μήνες.
3. Την υπ’ αρ. 18777/19-06-2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

Ανακοινώνει ότι

Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων:
1. (6) έξι ατόμων ΠΕ Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
2. (2) δύο ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές)
3. (1) ενός ατόμου ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας
4. (1) ενός ατόμου ΠΕ ή ΤΕ Μουσικών
5. (2) δύο ατόμων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καλών Τεχνών ή Εικαστικών (Ζωγράφοι- κεραμιστές)

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα αντίστοιχα πτυχία για τις παραπάνω ειδικότητες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τετάρτη 24- 06- 2015 στις 14:00.
Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Γραφείο Διεύθυνσης Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας, Περγάμου και Ζαλόγγου.
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλουν ως δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Περγάμου & Ζαλόγγου
Ταχ. Κωδ.: 65404 Καβάλα
Πληροφορίες: Αυλωνίτου Ελισάβετ
Τηλέφωνο: 2510243764
Fax: 2510247094
Email : [email protected]