Στη διαδικασία συλλογής των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης των δημοτικών συμβούλων βρίσκεται ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας προκειμένου να επανέλθουν οι δια ζώσης συνεδριάσεις οι οποίες θα γίνονται στην αίθουσα εκδηλώσεων της δημοτικής βιβλιοθήκης. 

 

Μέχρι σήμερα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης έχουν καταθέσει 35 από τους 41 δημοτικούς συμβούλους. 

 

Από τους έξι που απομένουν ο ένας έχει ήδη ενημερώσει ότι θα προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό το επόμενο διάστημα καθώς όπως είπε απουσίαζε. 

 

Οι μη εμβολιασμένοι δημοτικοί σύμβουλοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης