Σημαντική εξέλιξη για τις συνεπείς - φορολογικά και ασφαλιστικά - επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί η αποδοχή εκ μέρους του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της τροπολογίας που κατέθεσε ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μακάριος Λαζαρίδης στο νομοσχέδιο «Για την Προστασία της Εργασίας» το οποίο ψηφίστηκε την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, στη Βουλή.

 

Σύμφωνα με αυτήν, οι επιχειρήσεις, που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά αναγκάζονται να δημιουργήσουν, προκειμένου να τις εξοφλήσουν με συμψηφισμό των απαιτήσεων τους από τον ΟΑΕΔ (επιδότηση του συνολικού κόστους μισθοδοσίας με 4% και 12%), πλέον απαλλάσσονται, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού, από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, ενώ δεν θα τους επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κανενός είδους πρόστιμο ή προσαύξηση. 

 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε πολλές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς εμποδιζόταν η απρόσκοπτη συνέχεια των χρηματοδοτήσεων τους και η συνολική λειτουργία των δραστηριοτήτων τους, είχε μεταφερθεί στον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος - κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό  Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη και το Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπ. Πρωτοψάλτη - κατάφερε να εξασφαλίσει το «πράσινο φως» και να φέρει τελικά προς ψήφιση στη Βουλή την σχετική τροπολογία. 

 

Ο κ. Λαζαρίδης, μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, έκανε την εξής δήλωση:

 

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρότασής μου και της ικανοποίησης, δια της νομοθετικής οδού, ενός δίκαιου αιτήματος των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

Ενός αιτήματος που σχετιζόταν με τις δυσκολίες έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλά και την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων στις επιχειρήσεις, χωρίς να ευθύνονται στο ελάχιστο.

 

Το προηγούμενο διάστημα έγινα κοινωνός πολλών παραπόνων, ήταν εμφανές ότι το μέχρι τώρα καθεστώς αδικούσε όσους επιχειρηματίες ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και θεώρησα χρέος μου να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους δύο αρμόδιους υπουργούς, τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Σκυλακάκη, καθώς και το διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτη, για την άμεση ανταπόκρισή τους και τη συνεργασία τους, προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι είμαστε σταθερά δίπλα στους ανθρώπους της αγοράς  και φυσικά θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας του κ. Λαζαρίδη:

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας" - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»

 

Θέμα: Ρύθμιση για την ενίσχυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

 

Αιτιολογική Έκθεση

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι, από την απόφαση αναγνώρισης των απαιτήσεών τους και την υπαγωγή των δικαιούχων στις ρυθμίσεις του άρθρου 87 του Ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A΄ 177), καθώς και στις δυνάμει αυτών εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού των απαιτήσεών τους, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές έναντι αυτών απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στους ως άνω δικαιούχους δύναται να μην επιβάλλεται από την Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κανενός είδους πρόστιμο ή προσαύξηση, βάσει συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.                                                                                                                                                                           

         

«Άρθρο»

 

Από την απόφαση αναγνώρισης των απαιτήσεών τους και την υπαγωγή των δικαιούχων στις ρυθμίσεις του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A΄ 177), καθώς και στις δυνάμει αυτών εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού των απαιτήσεών τους, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές έναντι αυτών απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στους ως άνω δικαιούχους δύναται να μην επιβάλλεται από την Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κανενός είδους πρόστιμο ή προσαύξηση.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης του πρώτου εδαφίου.  Απαλλάσσονται δε αυτοί, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων, από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον οι απαιτήσεις των δικαιούχων είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τις απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

(δελτίο Τύπου)