Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας έστειλε επιστολή προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών και προς τους αρμόδιους φορείς με μια σειρά αιτημάτων.  

 

Οι προτάσεις στήριξης των επαγγελματιών:

 

- Αύξηση της επιστρεπτέας προκαταβολής προκειμένου οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι που έκλεισαν με κρατική εντολή ή πλήττονται να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των επιχειρήσεων και των οικογενειών τους.

 

- Μέριμνα για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

- Έγκαιρο άνοιγμα  - ακόμα και πριν την 30η Νοεμβρίου – των καταστημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου έως 150 τ.μ., τα οποία δεδομένων των μέτρων προστασίας και μη συνωστισμού δεν συμβάλλουν στη μετάδοση της πανδημίας.

 

- Παγιοποίηση της υπουργικής απόφασης για την απαγόρευση πώλησης ειδών πέραν της πρώτης ανάγκης  (τρόφιμα) από τα σούπερ μάρκετ σε κάθε μελλοντικό lock down.

 

- Μεταχρονολόγηση επιταγών.

 

- Λόγω της συνέχισης της πανδημίας, παγιοποίηση της μείωσης κατά 40% του ενοικίου και μέχρι την επαναφορά στην κανονικότητα.

 

- Σχεδιασμός νέου προγράμματος μη επιστρεπτέας προκαταβολής από τα αδιάθετα του ΕΣΠΑ για τις αρχές του 2021, το οποίο θα χειρίζονται πλέον οι Δήμοι, ώστε να λειτουργήσει με περισσότερη ευελιξία.