Στις 10:00 το πρωί θα ανοίγουν από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στην Καβάλα η οποία σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας η Υπουργική απόφαση έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης  Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 (ΦΕΚ 4829Β) με την οποία καθορίζονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η Καβάλα είναι στο κόκκινο επίπεδο ( αυξημένου κινδύνου ) και ισχύουν τα εξής :

 

Το ωράριο των καταστημάτων λιανικής καθορίζεται με υποχρεωτική ώρα έναρξης την 10η πρωινή από την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου.

 

Εξαιρούνται και μπορούν να ανοίξουν νωρίτερα

►οι υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες),

►τα εξειδικευμένα καταστήματα σιδηρικών, χρωμάτων, τζαμιών

►και τα καταστήματα πώλησης βιομηχανικών ειδών (χρωμάτων, σιδερικών, ξυλουργικών, ηλεκτρολογικών, κήπου, εργαλείων κλπ.).

 

Και εδώ, η επιτρεπόμενη χωρητικότητα είναι 4 άτομα έως 100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον, με υποχρεωτική τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων. Επίσης απαγορεύεται αντίστοιχα η πώληση αλκοόλ κατά τις ώρες 23.30 έως 05.00.

 

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις τήρησης χωρητικότητας και αποστάσεων, με την λειτουργία τους να απαγορεύεται από ώρας 23.30 μέχρι 05.00, ενώ όπου υπάρχουν ανελκυστήρες, η επιτρεπόμενη πληρότητα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% της χωρητικότητας αυτών.

 

Και στα δύο επίπεδα, όπου τίθεται ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκόμενων, για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης (άρθρο 1 παρ. 3 ΥΑ).

 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων γιατί τα διοικητικά πρόστιμα είναι μεγάλα (2.000 € - 30.000 € για τις αποστάσεις, σημείο 9 άρθρου 4 ΥΑ) και 5.000 € για το ωράριο (σημείο 10, άρθρου 4 ΥΑ αναλογικά εφαρμοζόμενο) σε συνδυασμό με υποχρεωτικό κλείσιμο 15 ημερών.

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας επισημαίνει: "Δεν επιτρέπεται λόγω λαθών και αβλεψιών να επιβάλλονται τέτοια πρόστιμα και ποινές στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αυτήν την δύσκολη εποχή.
Το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η περιοχή μας μπορείτε να αναζητήσετε στον συνεχώς επικαιροποιούμενο σχετικό χάρτη στην διαδικτυακή διεύθυνση https://covid19.gov.gr/covid-map/. Υπενθυμίζεται ότι, οι περιοχές που κάθε φορά σηματοδοτούνται με γκρι χρώμα λειτουργούν υπό ειδικά μέτρα, τα οποία δεν είναι ενιαία αλλά αξιολογούνται για τον συγκεκριμένο τόπο με βάση τις ισχύουσες τοπικές συνθήκες και με βάση την διάδοση της πανδημίας στην κάθε περιοχή χωριστά.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία".