Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με στόχο την κατάρτιση ωφελουμένων που διαμένουν στη Δομή της Καβάλας.

 

Την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στην Καβάλα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), Σταύρος Βαλσαμίδης, όπου και έγινε η πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τους 10 ωφελούμενους που θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης στην Πληροφορική.

 

Το πρώτο πρόγραμμα, που ξεκινά σήμερα, απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες και στοχεύει στην εξοικείωσή τους στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με εκμάθηση δεξιοτήτων σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

Στις αρχές Νοεμβρίου θα ξεκινήσει το δεύτερο πρόγραμμα που απευθύνεται σε πιο έμπειρους χρήστες, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στη χρήση υπολογιστικών φύλλων, εφαρμογές παρουσιάσεων και εξειδικευμένες εφαρμογές διαδικτύου. 

 

Μετά το τέλος των προγραμμάτων θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους ωφελούμενους που θα βεβαιώνουν την παρακολούθηση του προγράμματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία των τμημάτων, απαντήθηκαν ερωτήσεις των ωφελουμένων και καταρτίστηκε το πρόγραμμα, ενώ χωρίστηκαν τα δύο τμήματα αρχαρίων και έμπειρων χρηστών. 

 

Τα μαθήματα θα γίνονται κυρίως εξ αποστάσεως λόγω των μέτρων προστασίας για τον COVID-19, ενώ ο εξοπλισμός ανήκει στον ΔΟΜ και στο ΔΙΠΑΕ. Το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού θα υποστηρίξει τη δράση με τη φυσική του παρουσία.

 

Η συμφωνία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο και η εφαρμογή της μετουσιώνει σε πράξη τις συνεχείς προσπάθειες για συμμετοχή των ενήλικων ωφελουμένων σε εκπαιδευτικές δράσεις που θα κάνουν ευκολότερη την ένταξη τους στις τοπικές κοινωνίες.

 

Η ανοιχτή δομής φιλοξενίας στην Καβάλα λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)» σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – DG HOME.

(δελτίο Τύπου)