γράφει ο

Τάσος Αποστολίδης

 

Με ανάμικτα συναισθήματα στον κόσμο των επιχειρήσεων έχει γίνει δεκτή η ανακοίνωση του περιφερειάρχη ΑΜΘ για το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία (δείτε σχετικά ΕΔΩ). 

 

Το ρεπορτάζ του KavalaNews.GR καταγράφει με λεπτομέρειες όλα όσα θα ήθελαν να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις, ως προς το ποιοι ακριβώς είναι οι δικαιούχοι, ποιες δραστηριότητες επιχορηγούνται, τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη συμμετοχή, πως υποβάλλονται και πότε γίνονται οι πληρωμές.  

 

Μέγεθος 

 

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 30 εκατομμύρια ευρώ, όμως μία μέρα πριν την ανακοίνωση του προγράμματος από τον περιφερειάρχη, αυξήθηκε κατά 50% στα 45 εκατομμύρια με απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Παρακολούθησης του «ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020». 

 

Προβλέπεται επίσης ρητώς η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τυπικά, αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα έχει «ταβάνι» τα 90 εκατομμύρια ευρώ, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που δίνονται πανελλαδικά, στα παρόμοια προγράμματα των περιφερειών για ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω πανδημίας. 

 

Οι "κόφτες"

 

Στην πράξη, ωστόσο, η απαίτηση για μη μείωση προσωπικού και για προσκόμιση ενημερότητας, θα αποκλείσει πολλές επιχειρήσεις που όντως επλήγησαν από την πανδημία. Ένας τρίτος «κόφτης» είναι αυτός με τους επιλέξιμους ΚΑΔ όπου εντοπίζονται πολλές αδικίες (δείτε παρακάτω) 

 

Πόσοι είναι οι τυχεροί; 

 

Έως τώρα ακούστηκαν εκτιμήσεις ότι ωφελούμενες θα είναι 20.000 έως και 30.000 επιχειρήσεις. Πάντως πρόγραμμα διατυπώνεται ως εκτίμηση ότι την ενίσχυση θα λάβουν 13.000 επιχειρήσεις

 

 

Δείτε ΕΔΩ τι ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, ΕΔΩ πως αντέδρασε η παράταξη του Χριστόδουλου Τοψίδη και ΕΔΩ την αντίδραση της παράταξης του Κώστα Κατσιμίγα

 

Δικαιούχοι

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, μέσα στις οποίες ΚΑΙ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

 

Βασικές προϋποθέσεις είναι να έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019 και να διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) είτε κύριο, είτε αυτόν με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, που να περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους (δείτε τη σχετική λίστα στο τέλος του κειμένου).

 

 

Κριτήρια για το ποσό επιχορήγησης

 

Σε αντίθεση με σχεδόν όλες τις άλλες Περιφέρειες, οι οποίες συνέδεσαν το ποσό της επιχορήγησης με το ύψος των εξόδων μιας επιχείρησης μέσα στο 2019, στην περίπτωση της ΑΜΘ επιλέχθηκε ένα και μοναδικό κριτήριο κατάταξης: ο αριθμός των εργαζόμενων. 

 

Έτσι προέκυψαν 5 κλίμακες επιχορήγησης, από 2.000€ έως και 15.000€. Μάλιστα στην πρώτη κλίμακα, έχουν ενταχθεί και οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό. 

 

Ο αριθμός των εργαζόμενων αποδεικνύεται με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ όπως είχαν αποτυπωθεί στις 19 Μαρτίου 2020. 

 

Αριθμός εργαζομένων & ύψος επιχορήγησης: 

 

Από 0 έως και 1 εργαζόμενο: 2.000€ 

 

Από 2 έως και 5 εργαζόμενους: 3.500€ 

 

Από 6 έως και 15 εργαζόμενους: 6.500€ 

 

Από 16 έως και 20 εργαζόμενους: 10.000€ 

 

Από 21 έως και 49 εργαζόμενους: 15.000€

 

**Επιχειρήσεις με 50 ή περισσότερους εργαζόμενους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Π.Ε. Ξάνθης, τα ποσά της επιχορήγησης είναι προσαυξημένα κατά 20% και διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Από 0 έως και 1 εργαζόμενο: 2.400€ 

 

Από 2 έως και 5 εργαζόμενους: 4.200€ 

 

Από 6 έως και 15 εργαζόμενους: 7.800€ 

 

Από 16 έως και 20 εργαζόμενους: 12.000€ 

 

Από 21 έως και 49 εργαζόμενους: 18.000€

 

**Με την αίτησή τους, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται ότι θα απασχολούν κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν στις 19-03-2020. 

 

**Η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

 

 

Η διαδικασία 

 

Κάθε επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει μια και μοναδική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr/mis όπου θα υπάρχει τυποποιημένο Έντυπο με την ένδειξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ». 

 

Μετά τη συμπλήρωση του εντύπου, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ίδια πλατφόρμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στη συνέχεια να οριστικοποιηθεί η αίτηση ώστε να πάρει τη σειρά της για επεξεργασία. 

 

Κάθε απόφαση έγκρισης για επιχορήγηση επιχείρησης θα υπογράφεται από τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 4/11/2020 και το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι και τις 18/3/2021. Αναφέρεται ως πιθανότητα να κλείσει νωρίτερα, αν εξαντληθούν οι πόροι όμως αυτό όχι απλώς θεωρείται απίθανο αλλά εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει εξάντληση και ότι τα υπόλοιπα θα διατεθούν στον επόμενο κύκλο της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης που θα ανοίξει στο τέλος της άνοιξης του 2021. 

 

Έγκριση / απόρριψη / ένσταση / πληρωμή 

 

Για τις εγκρίσεις, ο περιφερειάρχης ανέφερε μεν, κατά τις ανακοινώσεις του, ότι η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται εντός ενός μήνα, όμως στο πρόγραμμα δεν αναφέρεται πόσες μέρες θα χρειαστούν για να ενημερωθεί η αιτούσα επιχείρηση ότι έχει εγκριθεί η αίτησή της. 

 

Σε άλλο σημείο πάντως προβλέπεται ότι: «Ο ΕΦΕΠΑΕ διασφαλίζει ότι ο Δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της αναλογούσας ενίσχυσης το αργότερο σε 90 μέρες μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος». 

 

Επίσης αναφέρεται ότι «Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων». 

 

Σε περίπτωση που υπάρξει απόρριψη μιας αίτησης, προβλέπεται η δυνατότητα ένστασης εντός 5 ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται εντός 15 ημερών. 

 

Για την πληρωμή, θα πρέπει να προσκομίζεται φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις και ερμηνείες που έχουν δοθεί, σε επιχειρήσεις με χρέη η ενίσχυση της Περιφέρειας στην πράξη θα συμψηφίζεται με τις οφειλές, ακόμη κι αν αυτές είναι ρυθμισμένες σε δόσεις, όπως συμβαίνει και άλλες πληρωμές του Δημοσίου.  

 

 

Πληροφορίες 

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται από τα γραφεία της ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. 

 

Διεύθυνση: Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου - έναντι Πανεπιστημιούπολης, 69150 Κομοτηνή, ΤΘ 145

 

Τηλέφωνα: 2531035916, 2531072388, 2531084099 

 

e-mail επικοινωνίας: [email protected].

 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

1. Έντυπο υποβολής

(Αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης αλλά πρέπει να γίνει οριστικοποίηση)

 

2. Έντυπο Ε3 

με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για την κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) διαχειριστική χρήση του 2019. Επισημαίνεται ότι από το Έντυπο Ε3 θα πρέπει να προκύπτει η λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. οικονομικά δεδομένα επιχείρησης – Πίνακας Δ εντύπου Ε3, κύκλοι εργασιών, προσωπικό, κ.λ.π.).

 

3. Πιστοποιητικά από ΓΕΜΗ / Πρωτοδικείο 

i) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

ii) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

Η χορήγηση των εγγράφων αυτών μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία.

 

4. Υπεύθυνη Δήλωση 

σύμφωνα με τα υποδείγματα που δίνει το σύστημα, για την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης και περί κανονισμού de minimis.

 

5. Πίνακας Προσωπικού (Ε4) 

από την ΕΡΓΑΝΗ την 19-03-2020 για όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου απασχολείται προσωπικό. Ο Πίνακας θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης. Για την περίπτωση επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, κ.λπ.) βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν απασχολούν προσωπικό ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

 

6. Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών 

της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Στα 4ψηφια ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Στα 5ψήφια συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων και στα 6ψήφια συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.