1. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ με το νέο σύστημα. 

Για τα θέματα 'Αρχαία Ελληνικά' πατήστε εδώ.

 

Για τα θέματα 'Μαθηματικα' πατήστε εδώ.

 

2. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ με το παλαιό σύστημα. 

Για τα θέματα 'Αρχαία Ελληνική Γλώσσα' πατήστε εδώ
 

Για τα θέματα 'Μαθηματικα(Ημερήσια)' πατήστε εδώ
 

Για τα θέματα 'Μαθηματικα(Εσπερινά)' πατήστε εδώ