Κατά την αυτοψία υπαλλήλων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. διαπιστώθηκε η παρουσία πολιτών (ερασιτεχνών ψαράδων), εντός του χώρου του ακρομωλίου στο οποίο απαγορεύεται η είσοδος λόγω επικινδυνότητας. Επίσης διαπιστώθηκε η παραβίαση της κλειδαριάς και η καταστροφή των απαγορευτικών προειδοποιητικών πινακίδων.

Η κλειδαριά και οι πινακίδες επανατοποθετήθηκαν και παρακαλούμαι τους συμπολίτες μας να επιδείξουν αίσθημα κοινωνικής ευθύνης προστατεύοντας τη δικής τους ασφάλειας. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους έχοντες εργασία.                                                                     

   Εκ της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.