Να παρθούν μέτρα για την ομαλή ολοκλήρωση του εξαμήνου στα πανεπιστήμια ζητά με ανακοίνωσή της η παράταξη Πανσπουδαστική στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Καβάλας.

 

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται 

 

 

Όλοι μας κληθήκαμε  να αντιμετωπίσουμε νέες καταστάσεις τους τελευταίους 2 μήνες με το κλείσιμο των σχολών λόγω πανδημίας. Όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, για εμάς τους φοιτητές, την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω της τηλεκπαίδευσης.

 

Η κυβέρνηση και η διοίκησητουΔΙΠΑΕ πανηγυρίζουνγια την “επιτυχία” τωνεξ' αποστάσεως διαλέξεων, για τογεγονός ότι η διδασκαλία διεξάγεται κανονικά και χωρίς προβλήματα, μέχρι που φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν ότι η εξ' αποστάσεως διδασκαλία ανέδειξε και πλεονεκτήματά της σε σχέση με την δια ζώσης. Σαφώς σε τέτοιες συνθήκες όπως αυτή της πανδημίας, οινέες τεχνολογικές δυνατότητες μπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται, ωστόσο η εξ' αποστάσεως διδασκαλία  δεν μπορείσε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τη ζωντανή.

 

Κυβέρνηση και διοίκηση δεν πήραν φυσικά κανένα μέτροστήριξηςτωνφοιτητών προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στα μαθήματα για όλουςτουςφοιτητές (πολλοί παρακολουθούσαν από smartphones (!), η πρόσβαση στο internet δεν ήταν καλή με αποτελέσμα να χάνεται η σύνδεση με το μάθημα, ενώσε αρκετάτμήματα όπως τα πετρελαία, η ηλεκτρολογία, η πληροφορική τα εργαστήρια γινόταν «εικονικά», με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές. 

 

Φυσικάόλη αυτή η συζήτηση καταλήγει και στο πως θα γενικευτεί η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση στα Ιδρύματα, πως θα συνεχιστεί και θα αξιοποιηθεί και μετάτην πανδημία.  Όλη αυτή η συζήτηση ανοίγει ουσιαστικά για το πως θα μειωθούν και άλλο τα έξοδα των πανεπιστημίων, αφού γνωρίζουμε όλοι το μικρό ποσοστό της κρατικης χρηματοδότησης που πηγαίνει σε αυτά. Και όλα αυτά φυσικά, αφού μας αντιμετωπίζουν σαν βάρος. Ας σκεφτούμε πόσα χρήματα θα «γλιτώσει» το κράτος από την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία αφού δεν θα χρειάζεται να μας σιτίζει, να μας μετακινεί ,να συντηρεί τα κτίρια, να αγοράζει εξοπλισμό στα εργαστήρια. Εύλογα λοιπόν, αναρωτιόμαστε, που το πάνε με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση..

 

Σήμερα βρισκόμαστε μερικές εβδομάδες πριντηνεξεταστική και η αγωνία μας είναι μεγάλη, καθώς αν εξαιρέσουμε τογεγονόςότι ανακοινώθηκεότι η εξεταστική θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, το πρόγραμμα τηςεξεταστικής καθώς και ο ακριβής τρόπος εξέτασής μας σεκάθεμάθημα παραμένουν ασαφή.Σε κάποια τμήματα όπως η ηλεκτρολογία δεν έχει βγει καν πρόγραμμα εξεταστικής ενώ δια στόματος αρκετών καθηγητών συζητιέται το ζήτημα να μην δοθεί καθόλου εξεταστική τώρα και να δοθεί διπλή τον Αύγουστο! Μάλιστα, η τελευταία εγκύκλιος του Υπουργείου προς τις Συγκλήτους των τμημάτων, πετάει το μπαλάκι του τρόπου διεξαγωγής της εξεταστικής στις εκάστοτε Διοικήσεις των τμημάτων. Ουσιαστικά, αφήνουν στην «ατομική ευθύνη» των Διοικήσεων να βρουν ένα αδιάβλητο σύστημα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής εξεταστικής(!), χωρίς φυσικά να γίνεται λόγος για την εξασφάλιση στους φοιτητές του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού.Τηνίδια στιγμή η πλειοψηφία τωνφοιτητών έχει λάβει ένα ή και κανένα σύγγραμμα και με βάσητηνενημέρωση που έχουμε η προθεσμία αποστολής τους είναι ως τις 15 Ιούνη, μια εβδομάδα δηλαδή πριν ξεκινήσει η εξεταστική!!

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι ισότιμη η πρόσβαση όλων των φοιτητών στις εξετάσεις!

 

Απαιτούμε να εξασφαλιστούν όλεςοι προϋποθέσεις για να έχουν όλοι οι φοιτητές ισότιμη πρόσβαση στην ηλεκτρονική εξέταση! Κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας και Διοίκηση να αναλάβουν τώρα τις ευθύνες τους!

 

Απαιτούμε:

•        Να ενημερωθούνάμεσα οιφοιτητέςκάθετμήματος για τουςτρόπους διεξαγωγής τηςηλεκτρονικήςεξεταστικής σεόλα τα μαθήματα, καθώς και για τηνεξεταστέα ύλη.

•        Να γνωστοποιηθεί άμεσα το πρόγραμμα τηςεξεταστικής.

•        Να διασφαλιστεί ότιδεν θα αποκλειστεί κανένας φοιτητής από τηνεξεταστική και ότι θα παρθούν τα κατάλληλα μέτρα όπου αυτάχρειάζονται (σταθερή σύνδεσηστοίντερνετ, λάπτοπ, κάμερα, μικρόφωνο) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσητωνφοιτητών. 

•        Να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για συμφοιτητές μας που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και πρέπει να εξεταστούν προφορικά.

•        Να δοθούν ΤΩΡΑ τα βιβλία στουςφοιτητές, όπου και αν αυτοί βρίσκονται.

•        Να δοθεί η δυνατότητα να εξεταστούν όλοιοιφοιτητέςσεόλα τα μαθήματα στην επερχόμενηεξεταστική.

•        Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σεέναν φοιτητή κατάτηδιάρκεια τηςεξέτασης ενός μαθήματος να υπάρχει η δυνατότητα αυτός να επανεξεταστεί.

•        Στα τμήματα πουγίνονται πρακτικές να διασφαλιστεί ότι αυτές θα ολοκληρωθούν και οιφοιτητές θα λάβουν την αντίστοιχη αμοιβή χωρίς καθυστερήσεις.  

•        Για τουςφοιτητές που βρίσκονται στην Καβάλα να διασφαλιστεί η σίτισήτους. 

•        Να παρθούν ΤΩΡΑ τα κατάλληλα μέτρα για τουςεστιακούς (καθαριότητα, απολυμάνσεις, μέσα ατομικής προστασίας).

•        Για τους φοιτητές που αναγκάζονται να νοικιάζουν να δοθεί στεγαστικό επίδομα, αναδρομικά για όλους τους μήνες που λόγω της πανδημίας δεν βρίσκονται στην πόλη.