Η Εταιρεία ΖΑΚΩΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε. ζητάει για το κατάστημα της Θάσου τους εξής υπαλλήλους για 12μηνη εργασία

 

- οδηγό με δίπλωμα Γ' κατηγορίας

 

- υπάλληλο αποθήκης

 

 

Αποστολή βιογραφικών στο mail: [email protected]

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6986761173 -  2593022669