Στην έκδοση μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών, προχωρά το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας, με στόχο την μείωση του κόστους μετακίνησης των πολιτών που χρησιμοποιούν συχνά το λεωφορείο. Το κόστος της κάρτας ανέρχεται στα 50 ευρώ τον μήνα και ισχύει για όλες τις ημέρες, όλες τις ώρες και όλες τις γραμμές του Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας στην οδό Ύδρας 11, από 27  έως 31 και από 1 έως 3 του κάθε μήνα από τις 9:00 έως τις 14:00.