Η Περιφέρεια ΑΜΘ ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών και έως της εγκεκριμένης διάθεσης πίστωσης ) στις ελαιοκομικές περιοχές της Θάσου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς λόγω μη συγκρότησης των απαραιτήτων συνεργείων για την αποτελεσματική εφαρμογή δακοκτονίας στις παρακάτω κοινότητες εξαιτίας μη υποβολής αντίστοιχων αιτήσεων (μειωμένης προσέλευσης υποψηφίων) εργατών στην υπ ́αριθμ. 04/4330/10-4- 2019 

 

Ειδικότερα, οι θέσεις είναι οι εξής: 

 

∆ΗΜΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

page2image3598468352page2image3598468928

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΕΣ 

 

ΨΕΚΑΣΤΕΣ κ.λ.π. 

page2image3598478288page2image3598481264ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

ΘΑΣΟΣ 

ΘΑΣΟΣ 

page2image3598492784page2image3598491600

 

page2image3598501376page2image3598500208

ΡΑΧΩΝΙ 

page2image3598504112page2image3598504560

page2image3598508000page2image3598505456

 

page2image3598513168page2image3598511200

page2image3598515024page2image3598515536

ΠΡΙΝΟΣ 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΟΣ 

page2image3598528336page2image3598527632

 

page2image3598533216page2image3598529632

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ

page2image3598539984page2image3598535184page2image3598538352page2image3598538864

 

page2image3598544512page2image3598544144

page2image3598546592page2image3598547952

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΟΤΑΜΙΑ 

page2image3598559824page2image3598560208

page2image3598563568page2image3598561168

 

 

page2image3598567120page2image3598566416

Όλη η ανακοίνωση εδώ