Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Καβάλας μετά την κατάρρευση τμήματος της γέφυρας της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού. 

 

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε: 

 

1) άμεση διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς έξοδο από το κέντρο της πόλης της Καβάλας, καθ’ όλο το μήκος της γέφυρας, ήτοι από τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη έως και το ύψος του παλιού Νοσοκομείου Καβάλας (φωτεινοί σηματοδότες).

 

2) απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται επί της Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, από τη συμβολή της με την οδό Βάσσου έως και τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη.

 

3) εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς έξοδο από κέντρο της πόλης, στο χερσαίο τμήμα της οδού το οποίο αντιδρομείται, από τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη έως και το ύψος του παλιού Νοσοκομείου Καβάλας (φωτεινοί σηματοδότες), με ταυτόχρονη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στο τμήμα αυτό.

 

4) απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων βάρους στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα εισόδου προς κέντρο πόλης, από τη συμβολή της με την οδό Σαππαίων μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βάσσου.

 

5) απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των 5 τόνων βάρους, άνω των 10 μέτρων μήκους και άνω των 2 μέτρων πλάτους στις οδούς Σαππαίων και Γαλλικής Δημοκρατίας, καθ’ όλο το μήκος τους.

 

Η κυκλοφορία των ανωτέρω φορτηγών οχημάτων προς το κέντρο της πόλης της Καβάλας θα διεξάγεται μέσω της Εγνατίας Οδού- Α/Κ Άγιου Σίλα-οδός 7ης Μεραρχίας.

 

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα λεωφορεία των Αστικών και Υπεραστικών Γραμμών.

 

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας.

 

Η οδός Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία, μετά την περάτωση των εργασιών και μόνο μετά τον επανέλεγχο των αρμοδίων μηχανικών του Δήμου Καβάλας και τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.