Πληροφορήθηκα ἐκ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καὶ ἐκ τῆς ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς τὴν διοργάνωση τοῦ Συλλαλητηρίου στὴν πόλη μας, τὴν Τρίτη 15-5-2018 στὴ 1 τὸ μεσημέρι στὴν πλατεῖα Ἐλευθερίας τῆς Καβάλας ἐναντίον τῆς κατασκευῆς «Διοδίων» ἐπάνω ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Καβάλας. Λόγῳ ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεών μου ἀποφασισμένων πρὸ πολλοῦ ἀδυνατῶ νὰ εἶμαι παρών, καὶ κατὰ τὸ συλλαλητήριο θὰ ἀποστείλω ἐκπροσώπους μου.

 

 

 

Πλὴν ὅμως δηλώνω ὑπεύθυνα τὰ παρακάτω :

 

Εἶμαι μαζὺ μὲ τὴν κοινὴ λογικὴ καὶ τὴν οἱασδήποτε μορφῆς καλῶς ἐννοουμένη ἀντίδραση μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν προσπάθεια τῆς δημιουργίας σταθμοῦ διοδίων ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Καβάλας, στὴν περιοχὴ τῆς Ἄσπρης Ἅμμου.

 

 

 

Ἡ πόλη τῆς Καβάλας δὲν εἶναι μία πόλη μιζέριας καὶ κατώτερης νοημοσύνης, πολὺ δὲ περισσότερο οἱ κάτοικοί της ποὺ ζοῦνε εἰρηνικὰ μέσα στὸ μεγάλο πολεοδομικὸ καὶ ἀστικὸ συγκρότημα της, δὲν εἶναι πολῖτες δεύτερης κατηγορίας.

 

 

 

Σὲ ὅλες τὶς πρωτεύουσες καὶ τὶς μεγάλες πόλεις τῆς Εὐρώπης οἱ πολῖτες καὶ ὅλοι οἱ φορεῖς ἀγωνίζονται γιὰ νὰ προστατεύουν τὸ φυσικὸ περιβάλλον, τὴν ὑγιεία τῶν πολιτῶν καὶ τὴν διασφάλιση τῆς ἀσφαλείας ἐκ τῶν τροχαίων ἀτυχημάτων. Δυστυχῶς ὁ προτεινόμενος τόπος μέχρι τώρα γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν ἐν λόγῳ «Διοδίων» εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτος γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀνεφέραμε παραπάνω.

 

 

 

Σὲ καμμία μεγάλη ἀστικὴ πόλη τῆς Εὐρώπης δὲν ὑπάρχουν διόδια ποὺ νὰ δημιουργοῦν τέτοια προβλήματα σὲ βάρος τῶν πολιτῶν της. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ οἱ νοήμονες ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν ἐκεῖ σκέφτονται τὴν ὑγιεία τους, τὸ περιβάλλον τους, ἀλλὰ κυρίως καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῶν καυσαερίων καὶ τῆς ὁ­ποιασ­δήποτε μεγαλύτερης κυκλοφοριακῆς συμφορήσεως, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἀνάδειξη τοῦ τόπου τους καὶ τοῦ τουρισμοῦ πρὸς ὄφελος τῶν κατοίκων τους. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δεχθοῦμε τὴν τοποθέτηση τῶν ἐν λόγῳ «Διοδίων» στὴν συγκεκριμένη περιοχή. Θεωροῦμε ὅτι ἡ εὐλογημένη ἀπὸ τὸν Θεὸ πόλη μας εἶναι μιὰ ἱστορική, πολιτισμένη μεγαλούπολη τῆς Μακεδονίας μας, μὲ ὅλες τὶς σύγχρονες δομὲς γιὰ τὴν ἐξέλιξή της πρὸς τὸ κοινὸ καλῶς ἐννοούμενο συμφέρον ὅλων, καὶ δὲν τῆς ἀξίζει μία τέτοια ἀπαράδεκτη καὶ ὑποτιμητικὴ συμπεριφορά.

 

 

 

Ἐὰν δὲν ἀκουσθεῖ ἡ φωνὴ ὅλων μας ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς καὶ τὴν μὴ πραγματοποίησή της στὸ συγκεκριμένο τόπο, ἀλλὰ σὲ ἄλλο σημεῖο πιὸ μακρυνὸ καὶ πιὸ ἀσφαλὲς γιὰ ὅλους, τότε δυστυχῶς σὲ αὐτοὺς θὰ ἀνήκει καὶ ἡ μιζέρια καὶ ἡ ἐσωστρέφεια τοῦ μέλλοντος τῶν παιδιῶν μας.

 

 

 

Ἐὰν ἀποφασίζουν γιὰ ἐμᾶς χωρὶς ἐμᾶς αὐτοὶ οἱ κάποιοι «φωστῆρες» καὶ μεγάλοι «ἐγκέφαλοι» καὶ θέλουν νὰ μᾶς ἀγνοήσουν ἂς τὸ πράξουν, καὶ ἂς μὴ μᾶς ὑπολογίσουν. Ἂς ἀναλάβουν ὅμως καὶ τὴν ὁποιαδήποτε εὐθύνη, σὲ μιὰ περίοδο μάλιστα ποὺ ἡ κοινωνία μας ἀντιμετωπίζει τὰ πάνδεινα οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα.

 

 

 

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ