Αρνητικό είναι το ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων στις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Θάσου για τον μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη». Ωστόσο, στις δύο περιοχές, το ισοζύγιο είναι θετικό, στο σύνολο του πρώτου 11μηνου του 2017.

 

Η Καβάλα και η Θάσος είναι οι δύο μόνες περιφερειακές ενότητες, από τις 6 συνολικά της Περιφέρειας ΑΜΘ, στις οποίες υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο για το Νοέμβρη, γεγονός που συμπαρασύρει σε αρνητικό πρόσημο το σύνολο της Περιφέρειας για τον συγκεκριμένο μήνα. Σε επίπεδο 11μηνου πάντως, όλη η Περιφέρεια δείχνει να έχει θετικό ισοζύγιο.

 

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΗ

Πιο συγκεκριμένα, στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, κατά τον μήνα Νοέμβρη καταγράφηκαν 1.641 αναγγελίες πρόσληψης έναντι 2.506 αποχωρήσεων (929 αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης, 791 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και 786 λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Έτσι το ισοζύγιο καταγράφει -865 θέσεις.

 

Στη Θάσο οι αναγγελίες πρόσληψης τον περασμένο μήνα ήταν 231 έναντι 318 αποχωρήσεων (24 οικειοθελών αποχωρήσεων, 137 απολύσεων και 157 λήξεων συμβάσεων) με το ισοζύγιο να είναι στις -87 θέσεις. 

 

Την ίδια περίοδο, στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και Δράμας καταγράφεται θετικό ισοζύγιο κατά μερικές δεκάδες μέχρι και μερικές εκατοντάδες θέσεις. Αθροιστικά, όλη η Περιφέρεια το Νοέμβρη είχε -573 θέσεις.  

 

ΤΟ 11ΜΗΝΟ ΓΕΝΑΡΗ-ΝΟΕΜΒΡΗ

Σε επίπεδο 11μηνου, υπολογίζοντας από τον Γενάρη έως και το Νοέμβρη, το ισοζύγιο θέσεων είναι θετικό, τόσο στην Καβάλα, όσο και στη Θάσο. Για την περίπτωση της Π.Ε. Καβάλας, καταγράφηκαν 26.848 προσλήψεις έναντι 25.313 αποχωρήσεων (+1.535). Στην Π.Ε. Θάσου, καταγράφηκαν 8.820 προσλήψεις έναντι 8.538 αποχωρήσεων (+282).

 

Μεταξύ 1.300-1.400 θέσεων κυμαίνεται το θετικό ισοζύγιο στους νομούς Ροδόπης, Έβρου και Δράμας για το ίδιο 11μηνο ενώ η Ξάνθη έχει θετικό ισοζύγιο 700 θέσεων περίπου. Αθροιστικά, σε όλη την Περιφέρεια, το ισοζύγιο είναι +6.625.