Να προσδιορίσει με σαφήνεια το αίτημά του για την παραχώρηση του παλιού Νοσοκομείου Καβάλας ώστε στη συνέχεια να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, προτρέπει τον Δήμο Καβάλας απατώντας σε σχετική επιστολή της δημάρχου Καβάλας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης.

 

Στην απάντησή του ο υπουργός αναφέρει:                                                                     

 

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση στο Δήμο Καβάλας του παλιού Νοσοκομείου»

 

κ. Δήμαρχε

Σε απάντηση της από 26.7.16 επιστολής σας, σας ενημερώνω ότι: 

 

1. Είναι σαφής η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης, στην παραχώρηση δημοσίων χώρων σε φορείς της Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες και Δήμους) όπως έχει εκφραστεί ήδη σε πολλές περιπτώσεις και για θέματα που εκκρεμούσαν πολλά χρόνια.

2. Οι αποφάσεις και η γενικότερη λειτουργία μου, κινούνται σε συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο όπως και οι δικές σας, όταν αναφέρετε ότι «όλες οι ενέργειες του Δήμου θα γίνονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας».

3. Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένα, συμφωνώ στην αξιοποίηση του κτιρίου, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο τόσο για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου όσο και για την πόλη της Καβάλας.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε, μετά από τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, να προσδιορίσετε σαφώς το αίτημα σας για την παραχώρηση στον Δήμο Καβάλας, του δημοσίου ακινήτου του Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας, προκειμένου εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις να προβούμε άμεσα σε ενέργειες της αρμοδιότητάς μας.

 

           Με εκτίμηση

     Τρύφων Αλεξιάδης

 

  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

 

Ακολουθεί η επιστολή της δημάρχου Καβάλας για την οποία υπήρξε απάντηση από τον υπουργό Οικονομίας