Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 23 Μαΐου, ο Μάκης Παπαδόπουλος, αναφερόμενος στο ζήτημα της αγοράς της πρώην καπναποθήκης της ΣΕΚΕ (όπου στεγαζόταν το «Παλιό Ωδείο»), πρότεινε στη Δήμαρχο να αναλάβει πολιτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για να διεκδικήσουν οι Δήμοι το δικαίωμα να αποκτούν, με ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, ακίνητα και καπναποθήκες είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές που ρημάζουν από την εγκατάλειψη εδώ και δεκαετίες. Αναφέρθηκε μάλιστα σε παλαιότερη πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το ίδιο ζήτημα το φθινόπωρο του 2014, θέλοντας να δείξει ότι υπήρξε ενδιαφέρον από πλευράς του κράτους να προωθήσει τέτοια ρύθμιση.

 

Για το θέμα αυτό, ο Μάκης Παπαδόπουλος απέστειλε προς την Δήμαρχο Καβάλας, τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜ-Θ, τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ και τους Βουλευτές του Νομού Καβάλας την παρακάτω επιστολή:

 

«Πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση των ΟΤΑ να αποκτούν με ειδικό νόμο εγκαταλειμμένα ακίνητα και καπναποθήκες»

 

Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε Καβάλας,

αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε ΠΕΔ ΑΜ-Θ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, κύριε Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, κύριοι Βουλευτές Ν.Καβάλας, 

           

με αφορμή την απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Καβάλας να προχωρήσει στην αγορά της καπναποθήκης της ΣΕΚΕ στην πόλη της Καβάλας, έρχεται ξανά στην επικαιρότητα η απουσία του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας να αποκτούν, να διασώζουν και να αξιοποιούν χωρίς «δαιδαλώδεις» γραφειοκρατικές διαδικασίες το κτιριακό απόθεμα της βιομηχανικής κληρονομιάς που διαθέτουν με επωφελή τρόπο για τις τοπικές κοινωνίες.

Η δημοτική μας παράταξη έχει αναδείξει από τον Σεπτέμβριο του 2014 το ζήτημα της διάσωσης και αξιοποίησης των καπναποθηκών σε συνδυασμό με το γενικότερο ζήτημα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν οι Δήμοι, αλλά και αυτής που διεκδικούν από άλλους δημόσιους φορείς, με γνώμονα τις ανάγκες και τις προοπτικές του τόπου.

         Πρέπει να γίνει πια κατανοητό σε όλους μας ότι η αξιοποίηση αυτών των υποδομών θα αλλάξει καθοριστικά προς το καλύτερο την εικόνα των Δήμων, θα αυξήσει τις δυνατότητές τους, θα φέρει επενδύσεις και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Υποστηρίζουμε επίσης ότι μία τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να γίνει χωρίς ολοκληρωμένα και βιώσιμα επιχειρησιακά σχέδια από την πλευρά των Δήμων και των Περιφερειών για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υποδομές αυτές. Ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση κρατικών χρηματοδοτήσεων και ιδιωτικών επενδύσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και η ωριμότητα των προτάσεων είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία αυτών των σχεδίων. Δεν μπορεί ωστόσο να υπάρξει ωρίμανση έργων, αν δεν λυθούν σε νομοθετικό επίπεδο μία σειρά από εμπόδια που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των ΟΤΑ να αποκτήσουν με παραχώρηση κατά κυριότητα ή χρήση τέτοιου είδους ακίνητα.

 

Αποτελεί θετικό γεγονός ότι το ΤΑΙΠΕΔ και άλλοι κρατικοί φορείς έχουν παραχωρήσει τον τελευταίο καιρό δημόσια ακίνητα σε Δήμους. Είναι γνωστό ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει δρομολογήσει την παραχώρηση προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης δημόσιων ακινήτων στην παραλιακή ζώνη της πόλης, και το ίδιο φαίνεται πως θα γίνει σε παραλιακούς Δήμους της Αττικής.

Κινητικότητα εμφανίζεται και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για στρατιωτικές υποδομές που υπάρχουν στην περιοχή μας. Μόλις τον περασμένο Απρίλιο, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το οποίο συστήνεται η νέα Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων και καθορίζονται οι όροι με τους οποίους το Υπουργείο θα παραχωρεί πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ΟΤΑ (πλήρες και βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομοτεχνική μελέτη, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης, καταβολή τιμήματος 5% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου).

Πολύ περισσότερο τώρα, με τη δημιουργία του νέου υπερ-Ταμείου αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, διαμορφώνονται νέες συνθήκες, δημιουργώντας την ανάγκη να τεθεί ολοκληρωμένα από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ και τους Βουλευτές το πρόβλημα των υφιστάμενων και των διεκδικούμενων ακινήτων των ΟΤΑ, στη βάση μίας σοβαρής νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα εξοπλίσει τους ΟΤΑ στο να διεκδικήσουν τη χρήση ή την απόκτηση τέτοιων υποδομών προς αξιοποίησή τους.

 

Με την παρούσα επιστολή, σας ζητούμε να αναλάβετε πολιτική και νομοθετική πρωτοβουλία που θα προβλέπει τη δυνατότητα των ΟΤΑ να αποκτούν τη χρήση ή την κυριότητα δημόσιων και ιδιωτικών εγκαταλειμμένων ακινήτων που βρίσκονται στην επικράτειά τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν τα νόμιμα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενωνΘέτουμε υπόψη σας το Σχέδιο Νόμου που είχε καταρτίσει το φθινόπωρο του 2014 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για τα εγκαταλειμμένα αστικά κτίρια, το οποίο πρόβλεπε τέτοια δικαιώματα για τους Δήμους, το οποίο όμως δεν πρόλαβε να επικυρωθεί από την τότε Βουλή (βλ. συνημμένα).

 

Θέλουμε τα αστικά κέντρα των Δήμων να πάψουν να έχουν δεκάδες εγκαταλειμμένα ακίνητα σε αχρησία που υποβαθμίζουν εδώ και δεκαετίες τα κέντρα των πόλεων. Η απόκτηση τέτοιων ακινήτων από τους Δήμους θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής ολόκληρων περιοχών, θα απελευθερώσει πόρους και νέες επενδύσεις και θα δώσει νέα εργαλεία άσκησης αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, οι Δήμοι οφείλουν να κάνουν αποτελεσματική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και τους πολίτες, ώστε να δημιουργούν επαρκείς συναινέσεις για τη χρήση αυτών.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας – Επικεφαλής

της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Καβάλας

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ