Στα γραφεία της Θασιακής Ένωσης Καβάλας στις 19.3.2016 πραγματοποιήθηκε  συνάντηση των τεσσάρων βουλευτών της Π.Ε. Καβάλας με το Διοικητικό Συμβούλιο της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούν τη Θάσο.

Το πρώτο θέμα, στο οποίο επικεντρώθηκε η συζήτηση, ήταν η μείωση των δρομολογίων στην πορθμειακή γραμμή Καβάλας-Πρίνου στις περιπτώσεις ακινητοποίησης πλοίου για επισκευή. Αίτημα της Θασιακής Ένωσης Καβάλας ήταν και είναι η πραγματοποίηση τεσσάρων (4) δρομολογίων κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος – Απρίλιος) και έξι (6) κατά  την καλοκαιρινή περίοδο (Μάιος – Οκτώβριος). Οι βουλευτές διαβεβαίωσαν τη Θ.Ε.Κ. ότι έχουν  συνεχή επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη διατήρηση των δρομολογίων στα φετινά επίπεδα. Ανέφεραν μάλιστα ότι ενεργοποιήθηκε η νομοθεσία σύμφωνα με την οποία θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο στις ναυτιλιακές εταιρίες που δεν εκτελούν δρομολόγια ή δεν αναπληρώνουν τα δρομολόγια των πλοίων που αποσύρονται προσωρινά για τη συντήρησή τους.  Επιβεβλημένη θεωρείται επιπλέον η εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Υπουργείο  Ναυτιλίας από όλους τους θεσμικούς φορείς, ώστε  η αρμοδιότητα κατάρτισης του προγράμματος των δρομολογίων  να επανέλθει στις τοπικές Αρχές, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες της περιοχής.

   Επόμενο θέμα συζήτησης αποτέλεσε το ΓΠΣ Θάσου σε συνδυασμό με το Χωροταξικό Σχεδιασμό. Σύμφωνα με την πληροφόρηση των βουλευτών, σε ότι αφορά το Χωροταξικό Σχεδιασμό, υπάρχουν αρκετές αλλαγές από την μελετητική ομάδα, οι οποίες βρίσκονται προς την κατεύθυνση των αιτημάτων της ΘΕΚ  και των άλλων  Φορέων του νησιού. Τονίστηκε ότι μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να υπάρχει συμφωνία του Χωροταξικού Σχεδιασμού με το ΓΠΣ, για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην εφαρμογή τους. Υπήρξε πλήρης διαβεβαίωση από ΟΛΟΥΣ τους βουλευτές ότι στο Χωροταξικό Σχεδιασμό δεν προβλέπεται επέκταση της λατομικής ζώνης πέρα από τις περιοχές Σαλιάρα και Τρεις Γκρεμοί.

         Τρίτο θέμα συζήτησης τέθηκε η ένταξη  της Θάσου στις μη δορυάλωτες περιοχές. Σύμφωνα με τη διαβεβαίωση και των τριών κυβερνητικών βουλευτών το αίτημα εξετάζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και τον αρμόδιο υπουργό κ. Τσιρόνη και ότι  σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις.

        Τέλος,  για τα θέματα του Κ.Υ. Πρίνου αποφασίστηκε να υπάρξει ξεχωριστή συνάντηση με παρόντα και το Δ/ντή του Κ.Υ. Πρίνου Θωμά Αγγελόπουλο.

       Το Δ.Σ. της Θασιακής Ένωσης Καβάλας ευχαριστεί τους βουλευτές  Δ. Εμμανουηλίδη, Κ. Μορφίδη, Γ. Παπαφιλίππου και Ν. Παναγιωτόπουλο  που συμμετείχαν στη συνάντηση.