Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε για τις νέες εργασίες που θα γίνουν στην πόλη, για την εγκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου.

 

Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει τα εξής:

“Προγραμματισμός εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου της Enaon EDA στην πόλη της Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από 16.06.2024 έως 30.06.2024:

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Μακεδονομάχων, Εγνατίας, Ειρήνης Αθηναίας, Αισώπου, Ναυπλίου, Φιλαδελφείας, Αρκαδίου, Ακρίτα, Βουλγαροκτόνου, Αλαμάνας, Πάροδος Ζαλόγγου, Καβαλιώτου και υπόλοιπο ασφαλτικής αποκατάστασης στην οδό Ι. Μέξη.

 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 

 

Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση σε οδούς σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΚτΕ.”