Με νέα χαρακτηριστικά και ενισχυμένα κοινωνικά κριτήρια θα εφαρμοστεί φέτος για χιλιάδες δικαιούχους το πρόγραμμα διακοπών «Τουρισμός για Ολους 2024» του υπουργείου Τουρισμού. 

 

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση του υπουργείου Τουρισμού με τις αλλαγές που θα ισχύσουν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Ολους 2024» υπεγράφη στις 5/1/2024.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το 2024, με συνολικό προϋπολογισμό 25.694.539,89 ευρώ και λήξη μέχρι 31.12.2024, έχει καινούργια χαρακτηριστικά και ενισχυμένα κοινωνικά κριτήρια, όπως:

 

 • Αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με 2022-2023.

 

 • Αύξηση του ποσού στη γενική κατηγορία από 150 ευρώ σε 200 ευρώ για όλους.

 

 • Θέσπιση νέων κατηγοριών ειδικών κοινωνικών ομάδων που θα λάβουν 300 ευρώ επιχορήγηση: Συνταξιούχοι όλων των ταμείων, έγγαμοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης με τρία και περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα.

 

 • Διπλασιασμό της επιχορήγησης για πολίτες ΑμεΑ ή με τέκνα ΑμεΑ από 200 ευρώ σε 400 ευρώ.

 

 

Οικονομική επιδότηση

 

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος, χορηγείται κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης οικονομική επιδότηση, ως εξής:

 

 1. Ποσό ύψους 200 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
 2. Ποσό ύψους 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

 

 • Αγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022.

 

 • Εγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022.

 

Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

 

 • Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

 

 1. Ποσό ύψους 400 ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο άρθρο 5 διαδικασία. 

 

 1. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

 

 1. Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

 

 1. Τα παραπάνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

 

 

πηγή: tanea.gr - Κώστας Ντελέζος