Σε εξέλιξη παραμένει το έργο της Ανάπλασης και Επέκτασης του δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της πλατείας Καπνεργάτη στην Καβάλα.

 

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καβάλας, οι παρεμβάσεις που γίνονται θα δημιουργήσουν έναν νέο αστικό πόλο, έναν αναβαθμισμένο χώρο που θα αναδείξει και θα ενισχύσει το κέντρο της πόλης.