Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΥΑΚ την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και για το χρονικό διάστημα από 07.00 έως 14.30 θα προχωρήσει σε απαραίτητες εργασίες επισκευής βλάβης του δικτύου ύδρευσης στην συμβολή των οδών Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού – Αγ. Τρύφωνα (μπροστά από τον ΟΑΕΔ).

 

Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων στο αριστερό ρεύμα εισόδου από την οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού προς την οδό Αγ. Τρύφωνα για το παραπάνω χρονικό διάστημα.

 

Ο Προϊστάμενος

Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ

Λογκάρης Άγγελος

Πολιτικός Μηχανικός Msc

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

Τεχνική Υπηρεσία                                                       

Αγ. Τρύφωνα 14, 65201  Καβάλα          

Τηλ. 2510620350